Dinsdag 16 januari 2018

Ton Elias vraagt Dekker naar deal NOS-FOX Sports

De berichtgeving over de gratis spotjes die FOX krijgt bij de deal met NOS heeft VVD-kamerlid Ton Elias ertoe aangezet schriftelijke vragen te stellen aan mediastaatssecretaris Dekker. Het Commissariaat voor de Media stelt dat de NOS meewerkt aan het in de markt zetten van betaalzender FOX Sports. Zij doen dit onder meer door presentatoren en analisten van FOX uit te nodigen in Studio Voetbal.

Elias wil van Sander Dekker weten of de NOS in strijd met de regels. De NOS riskeert hiermee een boete die kan oplopen tot één miljoen euro. De vragen van Elias luiden:

– Bent u bekend met het bericht ‘FOX krijgt gratis spotjes bij deal met NOS over voetbal’?
– Nieuw zijn berichten dat er sprake is van gratis reclamezendtijd voor Fox en van een voorkeurspositie voor bepaalde sponsoren in Ster-zendtijd. Acht u dergelijke afspraken ook zonder te moeten wachten op eventueel nader onderzoek van het Commissariaat voor de Media niet in strijd met de Mediawet?
– Acht u het wenselijk dat door dergelijke afspraken de Ster-afdrachten aan de mediabegroting kunstmatig laag worden gehouden en er zo via een omweg nog meer belastinggeld naar de eredivisiesamenvattingen gaat dan al bekend was?
– Wat is uw oordeel over het bericht dat de overkoepelende NPO niet vooraf op de hoogte was van deze afspraken en dat betrokkenen bij een journalistiek verzoek om opheldering naar elkaar wijzen?
– Worden deze Ster-afspraken momenteel concreet onderzocht door het Commissariaat voor de Media?
– Wanneer is dat onderzoek uiterlijk gereed? Bent u bereid het onderzoek per ommegaande naar de Kamer te zenden?

De VVD wil aan de hand van de antwoorden beoordelen of er bij de voetbaldeal op correcte wijze met belastinggeld is omgegaan. Eerder stelde Elias al vragen hierover toen werd gemeld dat de NOS twintig miljoen euro op de uitzendrechten had geboden. Dekker wilde toen niet inhoudelijk op de vragen ingaan omdat de uitzendrechten nog niet waren verdeeld en het om een gerucht ging.

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen