Dinsdag 16 januari 2018

SBS Broadcasting participant van iMMovator

SBS Broadcasting Nederland is toegetreden als nieuwe participant van iMMovator Cross Media Network. SBS en iMMovator werken al jarenlang samen in onder meer het Ketenoverleg Digitale Televisie en zijn verheugd deze samenwerking in de toekomst uit te bouwen. SBS is vanaf het ontstaan van het Ketenoverleg Digitale Televisie betrokken bij dit industrieplatform.

In het ketenoverleg worden verschillende ketenpartijen uit de televisiesector bij elkaar gebracht. Samen zetten zij zich in om de acceptatie van digitale televisie in Nederland te versnellen, om de introductie van HDTV in Nederland te versnellen, het verkennen van de mogelijkheden voor 3DTV, connected TV en de nieuwe diensten die daardoor mogelijk worden.

Daarnaast heeft SBS een grote rol gespeeld bij de iMMovator projecten 10-10-10 (bevorderen van file-based uitwisselen van content binnen de av-branche), metadata en luidheidnormalisatie (een einde maken aan de verschillen in de luidheid van het geluid bij radio en televisie). Ook treedt SBS regelmatig op als spreker tijdens de evenementen die iMMovator organiseert, zoals tijdens diverse Cross Media Cafés.

IMMovator en SBS zijn zeer verheugd dat de hechte samenwerking beklonken wordt in een participantschap, waarbij SBS iMMovator structureel zal ondersteunen.

Freek van ’t Ooster, directie iMMovator: “Voor iMMovator is het zeer waardevol dat SBS toetreedt als participant. Het bekrachtigt onze hechte band met het hart van de media- industrie. Gezamenlijk gaan we ons in de toekomst inzetten voor nieuwe ontwikkelingen die het televisielandschap gaan veranderen. Een van de eerste onderwerpen die we gaan oppakken is de introductie van HBBTV in Nederland.”

Josbert van Rooijen, manager Broadcast & IT SBS Broadcasting: “De projecten van iMMovator, zoals 10-10-10 en luidheidnormalisatie, zijn waardevol voor SBS. Daarnaast zoeken we dikwijls samenwerking met bedrijven uit het netwerk van iMMovator voor de ontwikkeling van diensten. Het is belangrijk dat we ons als mediasector gezamenlijk voorbereiden op de nieuwe ontwikkelingen die de komende jaren gaan volgen. IMMovator is daar een geschikt platform voor.”

Bron: iMMovator

Bericht delen