Dinsdag 16 januari 2018

Publieke omroep akkoord over toekomstplannen

De omroepen en de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep zijn het eens over de hoofdlijnen van het nieuwe Concessiebeleidsplan 2016-2020. De afgelopen weken is er ‘intensief en constructief’ overleg geweest over onder meer het online beleid, de organisatie en de inrichting van de publieke omroep.

De wens herkenbaar en vindbaar te zijn op televisie, radio en online stond daarbij voorop.

De omroepen en de NPO zijn blij met het behaalde resultaat en hebben er alle vertrouwen in op basis van het Concessiebeleidsplan samen verder te kunnen werken aan een sterke en creatieve publieke omroep. De afspraken worden komende week verder uitgewerkt en verwerkt in het beleidsplan. Ook wordt deze week het Concessiebeleidsplan nog getoetst bij diverse betrokken belangenorganisaties. Daarna wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht van de NPO. Op 15 juni wordt het Concessiebeleidsplan 2016-2020 gepubliceerd.

Een belangrijke wijziging ten opzichte van het concept-plan is dat externe producenten altijd inhoudelijk moeten overleggen met een bestaande omroep om hun producties geplaatst te krijgen. Daarnaast zullen omroepen programma’s op hun eigen websites mogen blijven aanbieden, terwijl dat aanvankelijk geconcentreerd zou worden op NPO.nl.

Bron: NPO/Broadcast Magazine

Bericht delen