Dinsdag 16 januari 2018

Provincie wil onafhankelijkheid L1 behouden

Als het aan de Limburgse Provinciale Staten ligt, houdt de regiozender L1 zijn redactionele, programmatische en bestuurlijke zelfstandigheid. Dat staat in een motie die is ingediend door het CDA. De motie kreeg steun van de coalitiepartners PVV en VVD en van bijna de hele oppositie. Alleen Harm Uringa van de Onafhankelijke Statenfractie Limburg zei zich nog te bedenken.

Volgens de motie bestaat het gevaar dat de regionale omroepen onder de vlag van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) komen en daardoor hun onafhankelijkheid, identiteit en zender verliezen. De motie roept het provinciebestuur op om er alles aan te doen om dat te verhinderen. Het Limburgse parlement is wel voor samenwerking van de regionale omroepen met de Nederlandse Publieke Omroep.

Op maandag 20 februari overleggen de gezamenlijke provincies met CDA-minister Marja van Bijsterveldt over de kwestie. Eerder sprak Provinciale Staten van Noord-Brabant zich ook al voor de onafhankelijkheid van Omroep Brabant uit.

Bron: L1

Bericht delen