Opbrengst Ster 218 miljoen in 2014

Ster heeft het jaarverslag over 2014 gepubliceerd. De organisatie draagt over dat jaar 218 miljoen euro bij aan mediabegroting van OCW. In 2013 was dat nog 194 miljoen. Het goede resultaat wist Ster onder meer te bereiken dankzij de Winterspelen en het WK voetbal.

Directeur Arian Buurman meldt het volgende over de gerealiseerde inkomsten: “Mede dankzij het succesvolle sportjaar en de programma’s van de publieke omroep op tv, radio en online heeft Ster in 2014 een forse bijdrage geleverd aan de mediabegroting. Door toenemende fragmentatie en bezuinigingen was het kijktijdaandeel van de publieke omroep in 2014 lager dan in het evenementenjaar 2012. Ondanks deze daling is Ster in staat gebleken het rendement te verbeteren. Simpel gezegd: we hebben meer omzet gehaald uit minder kijkers.”

2015 wordt het jaar van de waarheid, voegt Buurman toe. “De opdracht van staatssecretaris Dekker om eigen inkomsten te verhogen, terwijl zowel de publieke omroep als Ster moeten bezuinigen, brengt ons in een spannende spagaat. Wij moeten grenzen kunnen blijven verleggen om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen en reclameminuten optimaal te blijven verzilveren. Om dat te kunnen doen, is een constructieve samenwerking met de publieke omroep voor ons essentieel. Innovatie is juist nu van cruciaal belang om ook op de langere termijn minimaal verzekerd te blijven van stabiele en toenemende Ster-inkomsten, los van de NPO-performance op korte termijn.”

Buurman ziet kansen om de reclamezendtijd te verhogen. “Nu is 7,5 tot 8 procent van de dagelijkse zendtijd reclame. Het wettelijk maximum is 10 procent per dag. Voor de commerciëlen is dat 15 procent. Tussen 7,5 en 10 procent zit ruimte die we graag willen benutten.”

Bron: Ster/Broadcast Magazine

Bericht delen