Dinsdag 16 januari 2018

Eigen tv-programma voor Dokter Corrie

We kennen Dokter Corrie van haar spreekuur over seksualiteit in het Schooltv weekjournaal. Vanaf zondag 15 maart is Dokter Corrie, vertolkt door Martine Sandifort, wekelijks te zien in haar eigen programma bij de NTR: De Dokter Corrie Show, op NPO Zapp.

In het programma geeft Dokter Corrie seksuele voorlichting aan kinderen vanaf negen jaar en beantwoordt hun vragen over de puberteit, relaties en seksualiteit. Het programma is een opmaat om deze thema’s in een ontspannen sfeer, thuis of in de klas, te bespreken. Dokter Corrie chat met een BN’er die vertelt hoe hij of zij de puberteit heeft ervaren. Ze gaat ook op onderzoek uit, laat filmpjes zien, praat met tieners, kijkt naar het dierenrijk en put uit haar eigen saaie liefdesleven.

De Dokter Corrie Show komt tot stand in nauwe samenwerking met Rutgers WPF. Deze organisatie geeft de makers informatie en adviseert over relevante onderwerpen die passen bij de ontwikkelingsfase van kinderen. Uit onderzoek van J/M Ouders en Rutgers WPF kwam naar voren, dat ouders de mate waarin hun hun kind al bezig is met seksualiteit onderschatten. De Dokter Corrie Show gaat lastige onderwerpen niet uit de weg.

Sinds 2012 is aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit opgenomen in de kerndoelen van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Veel docenten geven aan dat zij, net als veel ouders, moeite hebben met het bespreken van seksualiteit. Dat was aanleiding voor de NTR om er aandacht aan te besteden binnen Schooltv. De rubriek veroorzaakte veel commotie en er volgden ook veel positieve reacties. Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat circa driekwart van de docenten vindt dat Dokter Corrie toegevoegde waarde heeft voor de school wat betreft de invulling van het onderwerp seksualiteit.

Uitzending: elke zondagavond vanaf 15 maart, 18:20 uur, NPO Zapp

Bron: NTR/Broadcast Magazine

Bericht delen