Dinsdag 16 januari 2018

NOS ontwikkelt uitwisselplatform

De NOS heeft een platform ontwikkeld om de uitwisseling van (sport-)nieuwsmateriaal te vergemakkelijken: de NOS Media Cloud. Het is een webbased systeem waarmee deelnemers fragmenten kunnen uitwisselen of ter beschikking kunnen stellen aan alle aangesloten deelnemers. De uitwisseling tussen de NOS en de regionale omroepen in Nederland vindt al via het platform plaats.

De NOS beschrijft het platform als “uniek in Europa en een toonaangevend voorbeeld van hoe landelijke en regionale (publieke) omroepen efficiënter kunnen samenwerken door gebruik te maken van elkaars content. De ontwikkel- en beheerkosten van de Media Cloud zijn bovendien laag in vergelijking met voorgaande systemen, wat een flinke kostenbesparing oplevert. De regionale publieke omroepen in Nederland hebben input geleverd en bijgedragen aan de bekostiging van de Media Cloud.”

De techniek en functie van de Media Cloud heeft de interesse gewekt van (publieke) omroepen in andere Europese landen. De NOS ziet het als haar publieke taak om verworven inzichten te delen en deze kennis beschikbaar te stellen aan andere organisaties die daar hun voordeel mee kunnen doen. Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omroepen die zijn aangesloten bij de European Broadcast Union en er vindt nauwe samenwerking plaats met de regionale omroepen voor (door-)ontwikkeling van de Media Cloud.

Hans Laroes, hoofdredacteur NOS Nieuws en voorzitter van de EBU News: “De Media Cloud is een prachtig voorbeeld van hoe IT succesvol kan bijdragen aan het journalistieke proces van nieuwsselectie. Via één koppeling op je bureaublad heb je toegang tot een groot aanbod van nieuwsfragmenten dat op één en dezelfde locatie te bekijken en uit te wisselen is. Een grote stap voorwaarts in efficiëntie en gebruiksgemak ten opzichte van eerdere systemen. We hebben hier bij de EBU al eens naar gekeken en dit is de tool die iedereen wil. Hier wordt al jaren om gevraagd en de NOS is de eerste die dit zelf bedacht en ontwikkeld heeft.”

Bron: NOS/Broadcast Magazine

Bericht delen