Mediasector kwam samen tijdens eerste Mediapact Online Event
donderdag 28 september 2023

Mediasector kwam samen tijdens eerste Mediapact Online Event

Woensdag 27 september vond het eerste Mediapact Online Event plaats, georganiseerd door de zes initiërende partijen van het Mediapact Respectvol Samenwerken (RTL, NPO, Talpa Network, EMG, NEP The Netherlands en de NCP (Nederlandse Content Producenten).

Tijdens het event ging Humberto Tan onder meer in gesprek met de CEO’s van de zes initiërende partijen, het nieuwe bestuur van mores.online en regeringscommissaris Mariëtte Hamer.

CEO’s van de aangesloten partijen stellen het volgende: “Een cultuurverandering en gedragsverandering begint met het juiste voorbeeld vanuit de top. Als CEO’s nemen we die volledige verantwoordelijkheid. Bij het Mediapact staan onze medewerkers centraal, met aandacht voor hun veiligheid en werkplezier.”

“Dit vereist niet alleen volledige transparantie, maar ook een stevige structuur, verandering in processen en gedrag, en open communicatie. Het is van essentieel belang dat we elkaar aanspreken, zaken bespreken en gezamenlijk optrekken om te weten wat er speelt in onze organisaties. We realiseren ons dat we nooit ‘klaar’ zijn, maar we koesteren de onschatbare waarde van het delen van ervaringen. Daar heeft het Mediapact aanzienlijk aan bijgedragen.”

Mariëtte Hamer, regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, zei: “In het afgelopen anderhalf jaar is van de talkshowtafel tot aan de keukentafel met elkaar gesproken. Dat heeft er mede voor gezorgd dat een aanpak over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op gang is gekomen. De media heeft daarin een belangrijke rol gehad. Het mediapact geeft daar verder vorm aan, op initiatief van de organiserende partijen. Vaak wordt gesproken over cultuurverandering, maar het betreft ook daadwerkelijk een verandering van gedrag. De top heeft daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie.”

Siri Wouters (Algemeen Bestuurslid) en Febe Deug (Voorzitter) mores.online: “We willen benadrukken dat het meldpunt mores.online er voor iedereen in de mediabranche is en sector onafhankelijk is. Onze visie voor de toekomst is helder: we zijn hier om organisaties te ondersteunen bij preventieve maatregelen. We bieden de bouwstenen voor een solide basis en begeleiden bij het oplossen van incidenten op een constructieve wijze.”

Binnen het Mediapact zijn verschillende initiatieven ontwikkeld om training, bewustwording en gedeelde verantwoordelijkheid te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is de e-learning die in 2024 beschikbaar wordt gesteld aan alle medewerkers in de mediabranche, en die de nieuwe standaard zet voor respectvolle samenwerking. Alle informatie over de verschillende activiteiten en ontwikkelingen binnen het Mediapact is te vinden op respectvolsamenwerken.nl, op de social media-kanalen (waaronder LinkedIn), en via de interne communicatiekanalen van de partners.

Bovendien werd woensdag een kunstwerk onthuld, gecreëerd door Streetart Frankey en speciaal ontworpen voor het Mediapact. Dit unieke kunstwerk is vanaf nu te bewonderen op het Media Park in Hilversum. Atta de Tolk, een meester in woordkunst, sloot het online evenement af met een ter plekke geschreven spoken word.

Streetart Frankey

Het Mediapact is een initiatief vanuit de audiovisuele sector en heeft als doel een veilige werkvloer te creëren waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Preventie, bewustwording en leiderschap zijn belangrijk om een (cultuur)verandering teweeg te brengen. Om dat te bereiken is het van belang dat het gesprek wordt gevoerd, dilemma’s worden gedeeld, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren. Het online event was een van de eerste concrete acties van het Mediapact dat is georganiseerd voor alle medewerkers en betrokkenen binnen de Nederlandse media-industrie.

Bron: Mediapact Respectvol Samenwerken/BM
Foto’s: Nathan Reinds/Tom Cornelissen

Bericht delen