dinsdag 16 januari 2018

NPO radioprogrammering 2018: Stenders terug in de middag

De Raad van Bestuur van de NPO heeft een voorgenomen besluit genomen over de nieuwe radioprogrammering 2018. Uitgangspunt hierbij is om de publieke zenders zo sterk mogelijk te programmeren.

Vanwege het grote aantal vernieuwingen en verschuivingen, heeft de NPO het College van Omroepen (een adviesorgaan binnen de publieke omroep, bestaande uit omroepdirecteuren) een extra mogelijkheid geboden om met een alternatief voorstel te komen voor de programmering van vier specifieke tijdslots. Het betreft de volgende onderdelen van de voorgenomen radioprogrammering:
 
– Middagprogramma van 14.00 – 16.00 uur met Rob Stenders (BNNVARA) op NPO Radio 2.
– Avondprogramma van 20.00 – 22.00 uur met Annemieke Schollaardt (AVROTROS) op NPO Radio 2.
– De verhuizing van het programma De Staat van Stasse (KRO-NCRV) van NPO Radio 2 naar NPO Radio 5 van 20.00 – 22.00 uur.
– Het programma Volgspot (KRO-NCRV) op NPO Radio 5 wordt verschoven naar het tijdslot 22.00 – 00.00 uur.
 
De programmering is tot stand gekomen na een complexe intekenperiode waarbij wensen van de omroepen en luisteraars zijn meegenomen. De NPO is van mening dat deze programmering bijdraagt aan het versterken van NPO Radio 2 en is blij dat Rob Stenders op de zender blijft en Annemieke Schollaardt een belangrijke plek in de avondprogrammering krijgt. De inzet van de NPO was om deze twee sterke dj’s te behouden voor NPO Radio 2.
 
De verplaatsing van het programma De Staat van Stasse naar NPO Radio 5 past in de verdere vernieuwing en verjonging van deze zender. De NPO is ervan overtuigd dat de vaste schare fans van het programma mee zal verhuizen naar de zender.
 
Ook heeft de NPO het voornemen om het huidige tijdslot van de Nieuwsshow op NPO Radio 1 (zaterdagmorgen van 8.30 – 11.00 uur) aan omroep MAX toe te kennen. De huidige presentatoren maken de overstap van AVROTROS naar Omroep MAX. Dit presentatieduo wordt bijzonder hoog gewaardeerd door de luisteraar en de NPO kiest ervoor om deze opstelling in een nieuwe programma op zaterdagochtend voort te zetten.
 
Dat niet alle omroepen tevreden zijn over de uitkomst beseft de NPO zich terdege, maar dit hoort tegelijkertijd ook bij het maken van een nieuwe programmering in een complex omroepbestel waarin schaarse middelen en zendtijd moeten worden verdeeld. De verandering in de programmering wordt enerzijds veroorzaakt door wijzigingen bij omroepen zelf (programmamakers die veranderen van omroep), anderzijds door de opdracht en ambitie van de NPO om als sturende organisatie binnen het bestel sterke radiozenders te programmeren.
 
Met deze extra stap naar het College van Omroepen, biedt de NPO (naast de reguliere procedures) de omroepen een extra mogelijkheid om met een alternatief te komen. De Raad van Bestuur van de NPO streeft ernaar de definitieve radioprogrammering eind oktober vast te stellen. 

Bron: NPO/BM

Bericht delen