Gemeente Hilversum ambieert coördinatierol op mediaterrein
vrijdag 31 januari 2020

Gemeente Hilversum ambieert coördinatierol op mediaterrein

Het huis staat, het dak zit erop, nu komt het aan op inrichten en bewonen. Wimar Jaeger, de onvermoeibare economie- en mediawethouder van de gemeente Hilversum, heeft “echt het gevoel dat we in een nieuwe fase terechtkomen.” En als het aan hem ligt, werpt Hilversum zich op als ondersteuner van de Nederlandse mediasector in de breedste zin van het woord.

Jaeger pakt er bij aanvang van het gesprek meteen een vel papier bij en tekent drie kolommen met een puntdak, oftewel wat op het Raadhuis de ‘Mediatempel’ wordt genoemd. Die zuilen staan voor Talent & Innovatie, Vestigingsklimaat & Regelgeving en Positionering & Acquisitie. Het dak wordt gevormd door de zogeheten Industrietafel, waarin topmensen van de publieke en commerciële omroep, producenten, facilitaire bedrijven en ook twee krantenconcerns (Mediahuis en DPG Media) zijn vertegenwoordigd. “Het verschil met de befaamde ‘tafel van Slob’ (de minister van OCW organiseert zijn eigen mediabijeenkomsten, red.) is dat bij ons de distributeurs ontbreken”, aldus Jaeger. “We werken aan uitbreiding met een digitale poot, zeg maar de Mediamonks van deze wereld.”

WIMAR klein2
Onder het zuilentrio van de Mediatempel hangen twee verschillende uitvoeringsorganisaties en een website die een aanjagende en/of ondersteunende rol vervullen: Media Perspectives voor Talent & Innovatie, Hilversum Marketing voor Positionering & Acquisitie en de website DigitalCreativityFirst.nl voor Vestigingsklimaat & Regelgeving. Jaeger: “Een goed concreet voorbeeld in die eerste kolom is dat we in overleg zijn met de Hogeschool van Amsterdam om de afdeling Make IT Work in Hilversum fors uit te breiden. Verder hebben we een langjarig innovatief Smart City-traject ondertekend met een aantal ICT-bedrijven, ook over hoe je omgaat met content richting inwoners.”

Brexit
“Qua acquisitie zijn bijvoorbeeld diverse wervingsfilmpjes verspreid via LinkedIn en Facebook en naar de mediatop in het Verenigd Koninkrijk gestuurd. Na de Brexit willen we hier meer Britse aanwezigheid dan alleen een postadres, dus daar moeten we bij zijn. En hoe lastig ook, via campagnes blijven we bezig met onze positionering. Wij denken dat de mediasector een veel leukere werkgever is dan de IBM’s, de Google’s of de Apple’s van deze wereld, maar dat staat nog onvoldoende op het netvlies bij jonge tech-studenten”, constateert Jaeger.
Als het over vestigingsklimaat en regelgeving gaat, heeft Hilversum met het Commissariaat voor de Media onder andere besproken om een lokaal publiek-privaat experiment te kunnen uitvoeren. Verder wordt volgens de wethouder voor een deel de media-agenda in politiek Den Haag door en vanuit Hilversum bepaald. “Ik besef natuurlijk dat er veel verschillende belangen spelen; ook binnen de Hilversumse gemeenteraad hoor je weleens stemmen: moeten we wel zoveel aandacht aan media besteden, waar bemoei je je eigenlijk mee, laat de sector dat zelf uitzoeken. Maar gelukkig omarmt en steunt een politieke meerderheid al jarenlang deze denkstructuur, met een fors bedrag als substantiële financiering tot gevolg. Ik vind wel dat de samenwerking binnen de sector niet optimaal is, om het eufemistisch te zeggen.”

“We willen opkomen voor de hele sector, in de volle breedte”

Dat komt ook omdat er eigenlijk geen overkoepelende belangenorganisatie is, stelt Jaeger vast. “En als ik heel eerlijk ben, dan hebben wij in Hilversum de ambitie om de industrie te ondersteunen om zoveel mogelijk één geluid te laten horen. De publieke omroep is ons even lief als de commerciële, we willen opkomen voor de hele sector, in de volle breedte. Dat doen we om twee redenen: zowel uit economisch als maatschappelijk oogpunt. Een florerende media-industrie zorgt voor onze werkgelegenheid en is belangrijk voor het vasthouden en aantrekken van jongeren.”

‘Veramerikanisering’
“Daarnaast is audiovisuele content cruciaal voor de culturele identiteit van een land. Als een totale ‘veramerikanisering’ van die content ontstaat, via YouTube, Netflix of Disney om maar een paar voorbeelden te noemen, dan heeft de globalisering echt gewonnen. Daar kunnen sommige mensen voorstander van zijn, maar hoe belangrijk die globalisering in economisch opzicht ook is, aan de achterkant zullen mensen zich in maatschappelijk opzicht steeds minder herkennen en geborgen voelen. En daar hebben we ook in Nederland grote behoefte aan, dat gevoel van eigenheid en herkenning.”
Logische vraag: wordt Hilversum die rol ook gegund door de sector? Jaeger schiet in de lach: “Nou eh, ik vind van wel, maar misschien ben ik ontzettend naïef. Kijk, zes jaar geleden was er gewoon een keiharde concurrentieslag tussen Hilversum en Amsterdam. Maar als nu sprake is van verschuivingen, zoals met Talpa Network dat helemaal naar Hilversum komt, dan gaat dat in overleg met Amsterdam. Want we willen samen optrekken. Binnen de MRA (Metropoolregio Amsterdam, red.) merk ik dat het mij gegund is om in het platform Economie bijna iedere bijeenkomst een mediaonderwerp op tafel te leggen en te bespreken.”

WIMAR klein1
“Ik heb ook een positie in de Amsterdam Economic Board en de Economic Board Utrecht, waar ik graag de aandacht voor de creatieve media-industrie vraag, en minister Slob zat niet voor niets binnen twee maanden na zijn aanstelling in de B en W-kamer hier in het Raadhuis om te horen hoe wij tegen de mediasector aankijken. En als ik naar de Industrietafel kijk: RTL-CEO Sven Sauvé bijvoorbeeld heeft echt wel wat beters te doen dan vrijblijvend thee drinken met Wimar Jaeger. Maar hij is altijd aanwezig en datzelfde geldt voor de CEO’s van de krantenconcerns die niet eens in Hilversum zitten. Dat bevestigt mij ook wel dat iets van coördinatie en afstemming ons wel gegund wordt.”

Transformatie
Jaeger maakt er geen geheim van dat de werkgelegenheidsontwikkeling in Hilversum hem zorgen baart. “Waar het vooral wringt, zijn de gevolgen van de transformatie in de mediasector. Kort gezegd: minder lineair, meer digitaal en dat merken we hier direct. Dat betekent dat we die online kant verder willen verstevigen en dat we ons meer gaan richten op zzp’ers. Na de ontslaggolven in de lineaire sector zijn veel mensen voor zichzelf begonnen en daar valt voor ons nog een wereld te winnen. We willen hen faciliteren door in samenwerking met de markt op drie plekken ruimtes specifiek geschikt te maken: op het Media Park, bij Station Hilversum en straks op de Kerkbrink in het centrum van de stad, als daar een mediaplein ontstaat. Positief is dat de Monitor Creatieve Industrie laat zien dat we in Hilversum goed zijn in het behouden en faciliteren van de grotere mediabedrijven in ons land.”

“We willen die online kant verder verstevigen en ons meer gaan richten op zzp’ers”

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat ‘MediaCentrum Hilversum’ begin december officieel is toegevoegd aan de zogeheten sleutelgebieden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In deze complexe ontwikkelingsgebieden komt woningbouw samen met andere ruimtelijke projecten, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en werkgelegenheid. Samenwerking tussen Rijk en regio is daarvoor noodzakelijk.
Het sleutelgebied MediaCentrum Hilversum moet in de toekomst ruimte bieden aan misschien wel tienduizend nieuwe woningen. Voor de mensen die daar wonen, wil je ook werk hebben en dat betekent zo’n vijfduizend extra banen. Wimar Jaeger: “Door een zorgvuldige menging van ruimtelijke functies moet een aantrekkelijk stedelijk woonwerkmilieu ontstaan. Die extra woningen zorgen niet alleen voor meer mensen, maar ook voor meer werk, supermarkten, scholen, auto’s in de stad et cetera. Wat betekent dat voor de bereikbaarheid van Hilversum, de ontsluiting van het Media Park? Hoe los je dat op, het is nu al te druk. Moeten we bijvoorbeeld niet met de NS in gesprek om het Media Parkstation tot intercitystation te maken? Daarvoor zullen we straks ook de kennis en ondersteuning van onze partners binnen de MRA en hopelijk ook het Rijk hard nodig hebben. Ik heb echt het gevoel dat we in een nieuwe fase terechtkomen.”

(Dit interview vond plaats voordat bekend werd dat Wimar Jaeger per 1 maart vertrekt als mediawethouder)

Bron: BM

Bericht delen