Pieter den Boer
Pensioenconsultant PNO Media
2022 - week 02

Het nieuwe pensioenstelsel

Er staat vandaag weer een overleg over het nieuwe pensioenstelsel in de agenda. Het zoveelste, en zeker niet het laatste. Ergens dit jaar verwachten we de definitieve wetgeving, en dan kunnen we pas écht beginnen. Maar waarom is die vernieuwing eigenlijk nodig? We hebben toch zo’n beetje het beste pensioenstelsel ter wereld?

Het huidige pensioenstelsel komt uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Toen was de man over het algemeen de kostwinner, en bleef vaak veertig jaar bij dezelfde baas in dienst. Sindsdien is er veel veranderd. Een aantal van deze veranderingen is ook in de wet opgenomen. Vrouwen die parttime werken, mogen bijvoorbeeld sinds 1990 (ja echt, toen pas!) niet meer worden uitgesloten van deelname aan pensioen. En bij echtscheiding wordt de pensioenpot nu een stuk eerlijker verdeeld dan vroeger. Dat is ook niet zo moeilijk; er werd vroeger namelijk helemaal niks verdeeld.

Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel? Er wordt bijvoorbeeld meer rekening gehouden met werknemers die geregeld van baan wisselen. Ook wordt een nieuwe manier om pensioenen te berekenen ingevoerd. Hierdoor worden pensioenfondsen minder afhankelijk van de lage rente die nu geldt. Met deze nieuwe manier van rekenen, is de kans op een hoger pensioen groter. Keerzijde is dat de uitkeringen sneller naar boven, maar ook sneller naar beneden meebewegen met de economie. Ook is het straks mogelijk om in één keer 10% van je pensioenpot op te nemen op de pensioendatum. En nog een heel belangrijke wijziging: het nabestaandenpensioen gaat op de schop.

Zoals het er nu naar uitziet, moeten we met z’n allen uiterlijk in 2027 zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel. De belangrijkste wijzigingen heb ik nu samengevat in één alinea, maar er zijn al complete boekwerken over het nieuwe pensioenstelsel geschreven. Die wijzigingen gaan mij en mijn collega’s nog héél veel overleggen kosten!

Pieter den Boer
Pensioenconsultant PNO Media

De week van Pieter den Boer

Pensioenconsultant PNO Media
2022 - week 02