Article header image

Humberto Tan

“Dit is de slechtste periode in mijn 25-jarige televisiecarrière. Er is veel prestigeverlies, veel pijn. Een les in nederigheid. Het gevoel dat ik anders gedaan had kunnen hebben – dat knaagt.” Humberto Tan (NRC Handelsblad)

Bericht delen