Marc van der Ree
2018 - week 39

Politiek

Het dalende vertrouwen van de Nederlandse burger in de politiek is al jaren een punt van zorg en ook rond Prinsjesdag kreeg het weer de nodige aandacht. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 heeft Maurice de Hond voor Hart van Nederland met ‘Wat vindt Nederland’ onderzoek gedaan naar dat vertrouwen.

Voor de mensen die dat niet weten: ‘Wat vindt Nederland’ is een representatief opiniepanel met ruim 20.000 Nederlanders – dus breder dan alleen de Hart van Nederland kijker – dat op werkdagen de meningen peilt over een dagelijks wisselend thema. Maar liefst 92% van de ‘gemiddelde’ Nederlander vond toen dat politici niet naar hen luisteren. Een nog hoger percentage had het idee dat politici geen idee hebben hoe het er bij ‘de gewone man’ aan toe gaat.

Deze cijfers waren voor de redactie van Hart van Nederland aanleiding om ‘Stem van Nederland’ te maken. Op basis van het onderzoek van De Hond hadden we politieke thema’s uitgelicht die de groep die zich niet gehoord voelde door Den Haag het meest belangrijk vond. Daarbij voorbeelden gezocht die het specifieke thema een gezicht konden geven.

Om te voorkomen dat deze cases dicht zouden klappen als we hen in contact brachten met een doorgewinterde politicus zochten we naar een oplossing. Die vonden we in een aantal SBS-presentatoren onder wie Patty Brard en Rob Geus die –zonder dat ze politiek correct hoefden te zijn – namens deze mensen verhaal gingen halen bij de verschillende politieke partijen. Op die manier wilden we de kloof tussen de ‘gemiddelde’ Nederlander en de politiek verkleinen. Na terugkoppeling van de Haagse antwoorden kon ‘Nederland’ bepalen waar haar stem naartoe zou gaan.

Hoewel er aanvankelijk in de media (ook al was er nog geen seconde beeld uitgezonden) schamper werd gedaan over ‘Stem van Nederland’ waren de reacties na afloop zeer positief. Collega-journalisten noemden ons programma als voorbeeld van hoe je laat zien wat er in de samenleving speelt en hoe je de kiezer bij het politieke debat betrekt.

Deze lijn wilden we doortrekken naar Hart van Nederland. In Charlotte Nijs hebben we onze dagelijkse bruggenbouwer gevonden. Niet gebonden aan de Haagse mores doet deze 29-jarige politiek verslaggever dagelijks verslag vanuit Den Haag. Op geheel eigen wijze en soms ook door van de gangbare paden af te wijken.

Geen enkele journalist liep op Alexander Pechtold af toen zijn affaire met een partijlid naar buiten kwam. Want over ‘privékwesties’ heb je het niet met de politicus in kwestie. Charlotte was de enige die hem bevroeg en na enige aarzeling volgden de meeste andere politiek verslaggevers en was Pechtolds reactie op haar vragen in alle media terug te zien. Of het nou wel of niet om een privékwestie gaat, doet er eigenlijk helemaal niet toe. Onder meer door dit soort nieuws wordt het vertrouwen van de Nederlander in de politiek geschaad, dus moet je daar juist niet over zwijgen.

Marc van der Ree
Hoofdredacteur Hart van Nederland