Daan Thieme
Directeur/eigenaar Lichtmacht
2020 - week 45

Museum en windtunnel

Vandaag wil ik jullie meenemen in twee projecten waar ik de afgelopen tijd een lichtontwerp voor heb mogen maken. Dit doe ik om de diversiteit van het werk aan te geven.

Afgelopen april werd ik benaderd door een oude bekende uit de televisiehoek die in een ander segment aan de slag is gegaan als technisch adviseur/producer. Er mocht aanvankelijk nog niet te veel over gezegd worden, maar na het tekenen van een NDA en de eerste ontmoeting werd duidelijk waar het om zou gaan: het lichtontwerp voor het NXT Museum, dat zich richt op moderne audiovisuele kunst.
Na het eerste gesprek is het lekker om even in de auto te zitten en direct alle mogelijke scenario’s uit te denken. Zo’n project bezet ook een groot deel van mijn beschikbare vrije tijd. Heel veel ideeën passeren de revue, ik vind het in deze fase altijd heel erg prettig om met collega’s/vrienden te sparren om te kijken of mijn ideeën ook door anderen zo gevoeld worden. Die feedback is voor mij van essentieel belang.
Zo waren ook de vervolggesprekken met de creatieve eigenaars van dit project heel erg fijn om aan te voelen of mijn ideeën aansloten bij die van hen. Uiteindelijk zijn we samen tot een mooi plan gekomen waar beide partijen blij mee zijn. Ik kan iedereen ook zeer aanraden om een keer bij het NXT Museum te gaan kijken, omdat het een in mijn ogen one of a kind is.

Een totaal ander uiterste was een project in oktober. Vanuit Red Bull kwam de vraag of ik wilde meedenken (zowel camera- als lichttechnisch) om in het Thialf-stadion in Heerenveen een dynamische windtunnel neer te zetten zodat het Jumbo Visma-schaatsteam een aerodynamicatest op de ijsbaan kon doen.
Uiteindelijk hebben wij een dertig meter lange en negen meter brede tunnel over het ijs gezet en deze volledig afgehangen met zwart doek om zo de luchtstroom te beperken. In de tent werden meerdere rookmachines opgesteld om de airflow te kunnen waarnemen. De verlichting is hiervoor ook heel belangrijk, niet in de laatste plaats omdat Red Bull bij dit soort projecten altijd een making off film draait.
Het mes moest hier dus aan twee kanten snijden. Aangezien zo’n windtunnel nog niet eerder gemaakt is op deze schaal, was het ook voor alle betrokken partijen een experiment of bruikbaar materiaal kon worden geschoten met de 1000 fps camera. Na een dagdeel testen zijn uiteindelijk zeer bruikbare beelden gemaakt en kunnen de aerodynamicaspecialisten hier hun lering uit trekken.

Daan Thieme
Directeur/eigenaar Lichtmacht

De week van Daan Thieme

Directeur/eigenaar Lichtmacht
2020 - week 45