Maartje van Wijk
2019 - week 17

Kentering

Wat een week hebben we gehad! Ajax wint van Juventus en gaat door in de Champions League, de Notre Dame in lichterlaaie, de begrafenis van mijn beste vriend en Michelle Obama in Amsterdam. Kleiner en groter nieuws dat mijn week heeft beheerst en daardoor meteen een rol gaat spelen in deze stukjes.

Toen ik de recensies las over het optreden van Michelle Obama leek het alsof een nieuwe goeroe is opgestaan. Ik sta altijd wat ambivalent tegenover het pushen van vrouwen in bepaalde functies, want je wil toch gewoon de beste persoon op de juiste plek. Maar ik herken tegelijkertijd dat er veel te veel in stand gehouden wordt door de ‘white male leaders’ die wereldwijd de boventoon voeren.

Als ik dan naar onze organisatie kijk, dan doen we het eigenlijk heel goed. We zijn dan wel niet een van de grootste bedrijven van Nederland, maar binnen het MKB zouden we een prijs moeten krijgen. Al onze werkmaatschappijen hebben een vrouwelijke MD (of gewoon CEO zou een man zeggen). En onze Holding heeft een bestuur waarvan 50% uit (ondergetekende) vrouw bestaat. We hebben een Raad van Commissarissen die voor 100% uit (1) vrouw bestaat. Dus nogmaals: wat doen wij het eigenlijk goed!

Grappig genoeg lijkt het meteen iets over onze branche te zeggen. Waar enkele jaren geleden het management van veel bedrijven uit mannen bestond, is er een duidelijke kentering aan de gang. Mijns inziens heeft dit alles te maken met veranderend leiderschap en HR. Jongere generaties werken niet meer omdat de baas zegt wat ze moeten doen, maar om hun eigen uitdagingen aan te gaan. Talent hou je namelijk niet door af te blaffen, maar door te motiveren.

Naast het feit dat verdienmodellen onder druk staan, zien wij dat een nieuwe generatie leiders opstaat die innovatiever en flexibeler werkt. Een transparant verdienmodel op langere termijn is daarbij belangrijker dan snelle winsten op korte termijn. Ik weet zeker dat er een nieuwe generatie leiders aan zit te komen die resultaat afmeten aan innovatie en diversiteit.

Vrouwen die nu nog steeds niet durven, mag je vanaf nu een zetje geven.

Maartje van Wijk
COO Wenneker Group

De week van Maartje van Wijk

2019 - week 17