“Pensioen is een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde”
woensdag 6 september 2023

“Pensioen is een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde”

Erik Hulshof, uitvoerend bestuurder bij PNO Media, was te gast in BM Talk bij Jeroen te Nuijl (62), die zijn pensioengerechtigde leeftijd in de verte ziet opdoemen. Maar wanneer? Met het per 1 januari 2027 vernieuwde pensioenstelsel komt daarover steeds meer duidelijkheid. Welke impact heeft dat op werkgevers, werknemers en ZZP´ers?

Wanneer mag jij zelf met pensioen?
Erik Hulshof: “Ik ben zelfstandig, dus dat kan ik zelf bepalen. Ik heb geen vaste datum.”

Wat doet een uitvoerend bestuurder precies?
“Ik bepaal met collega´s het beleid en neem besluiten in het belang van zowel deelnemers als werkgevers. Daarnaast geef ik leiding aan de uitvoering van het proces, dus de mensen die werken bij het pensioenfonds, al het rekenwerk doen, klanten bedienen en systemen onderhouden.”

Welk bedrag hebben ´we´ in onze pot zitten?
“Bijna zeven miljard, bijeen gespaard door medewerkers met bijdragen van werkgevers en voor een belangrijk deel afkomstig uit het behaalde rendement van afgelopen jaren.”

Hoeveel deelnemers heeft PNO Media nu?
“Ruim 60.000, verdeeld in actieve slapers en gepensioneerden. Sommigen ontvangen geld, anderen hebben een potje staan, een aantal is vertrokken naar een andere sector en sommigen zijn zelfstandig gegaan.”

Wat is pensioen eigenlijk precies?
“Wij definiëren het vooral als uitgesteld loon. Je legt, in overleg met je werkgever, een stukje salaris opzij. En de werkgever doet ook een bijdrage. Als je met pensioen gaat, komt dat tot uitkering. AOW is de eerste pijler, pensioen de tweede. Naast wat mensen individueel doen om toekomstige inkomsten aan te vullen. Pensioen is dus een verzamelnaam.”

“Ik vind het een goede zaak
dat wij een verplichtstelling
hebben in bepaalde sectoren”

Waarom is het voor sommige bedrijven wel verplicht en voor anderen niet?
“Tja, dat is nu eenmaal bestaande wetgeving. Ik vind het een goede zaak dat wij een verplichtstelling hebben in bepaalde sectoren. Daarom scoort Nederland wereldwijd altijd hoog als het gaat om pensioenen. Ik ben zelf bestuurder bij Bouwnijverheid geweest. Bouwbedrijven moeten verplicht meedoen aan dat pensioenfonds. Dat heeft grote voordelen. Mensen bouwen pensioen op en zo zekerheid voor later. Tweede voordeel is dat er geen onderlinge concurrentie is. Als je competitie op arbeidsvoorwaarden en dus ook pensioen voert, krijg je vaak een race to the bottom en moet het zo goedkoop mogelijk. Derde voordeel: als je alles samendoet, is het gewoon efficiënter. Als iedereen alles apart moet regelen, zijn er minder opties en zijn de kosten hoger.”

Waarom is PNO Media de ideale partner om je pensioen te stallen?
“Ten eerste richten wij ons speciaal op media en de digitale sector. Hier ligt onze knowhow. Wij zijn op een aantal terreinen onderscheidend. Voor mij is ons hoge niveau van dienstverlening het allerbelangrijkste. Dat kost wat, maar als je ons belt, krijg je geen chat-bot, je hoeft niet drie uur te wachten en je wordt niet doorverwezen naar een andere afdeling. Onze medewerkers zijn hoog opgeleid. Ze begrijpen de vragen, kennen de regelingen en kunnen echt helpen.”

“Wij behalen goede rendementen. Als je zoveel geld belegt, kun je efficiënt beleggen. En heb je weer meer mogelijkheden. Vorig jaar werd een indexatie van ruim 15% gegeven. De hoge inflatie werd vrijwel volledig gecompenseerd! Tot slot benadruk ik dat wij sterk kijken naar E, S en G. Environment. Social. Governance. Een voorbeeld? Wij sluiten niet-democratische landen uit, want een pensioen is alleen leuk in een leefbare wereld.”

Jullie achterban is kritisch. Ik zag petities langskomen om vooral verantwoord te beleggen. Neem de wapenindustrie. Of Oekraïne. Hoe zitten jullie daarin?
“Lastige vraag. Vroeger was dat simpel. Niet doen, want wapens zijn slecht. Ik denk dat we door de oorlog in Oekraïne toch een ander beeld hebben gekregen. We hebben al langere tijd geleden gekozen om niet in clustermunitie te beleggen. Of in kernwapens. Sommige wapens op het slagveld zijn onderdeel van de portefeuille, waarbij de vermogensbeheerders keuzes maken in welke bedrijven ze beleggen. Dit dilemma heb je overal. Of benader je bedrijven om te veranderen en mee te bewegen? Die afwegingen zijn continu onderdeel van ons werk.”

“Het is altijd lastig om iedereen tevreden te houden, want sommige mensen verlangen maximaal rendement. Ik hecht ook veel waarde aan het feit dat wij er alles aan doen om de maatschappij te verbeteren. En bereid zijn om iets in te leveren op rendement. Tussen alle meningen en opinies moeten wij het best mogelijke beleid vinden.”

Het nieuw pensioenstelsel nadert: wanneer moet het ingaan?
“We gaan ons voorbereiden op de transitie van pensioengelden. Dat moet uiterlijk 1 januari 2027. Dat lijkt ruim, maar het gaat om het overzetten van 1.500 miljard. Dit moet netjes gebeuren, want het is geld van deelnemers. Intussen moeten we afwachten, want er zijn veel tegengeluiden in de samenleving. Nu denken wij dat het doorgaat, maar het voorbehoud is er ook. De Eerste Kamer moet beslissen.”

“Groot voordeel is dat we geen
buffer meer moeten aanhouden
om de schok op te vangen”

Stel dat het doorgaat in 2027: wat is dan het gevolg voor het pensioen?
“Voor het pensioen denk ik niet meteen iets. Alleen de risico’s die we lopen in de financiële markt, worden zichtbaar op de uitkering. Doen we het goed, dan krijg je geld erbij. Doen we het minder, dan daalt het vermogen. Het vermogen wordt dus de reflectie van hoe wij beleggen. Nu zijn er veel dempingsmechanismes. Mijn inschatting is dat in normale omstandigheden die bewegingen beperkt zijn. We hebben goede jaren gekend, maar er waren ook crisisjaren. Groot voordeel is dat we geen buffer meer moeten aanhouden om de schok op te vangen.”

“Uit een recent rapport blijkt: pensioen is geen gegeven in Nederland. Twee groepen bouwen weinig op. ZZP’ers, zoals ik zelf. Zij kunnen weliswaar pensioen opbouwen, maar dit gebeurt vaak niet of te weinig. Als je te laat begint, is het moeilijker opbouwen. En de tweede club – op wie wij ons speciaal richten – zijn mensen die gewoon een arbeidscontract hebben. Zij hebben een werkgever, waar geen pensioenregeling is. Veelal kleinere bedrijven, hier staat pensioen laag op de lijst. Dat is jammer. Aan die werkgevers is mijn primaire oproep: besteed hier aandacht aan. Ga naar een pensioenadviseur. Als je vroeg begint, dan heeft geld tijd om te renderen. Gaat het even minder, dan is er genoeg hersteltijd. Pensioenfondsen zorgen voor schaal en efficiëntie, de ondersteuning om juiste keuzes te maken. Landelijk gaat het om 13,4% witte vlekken, zoals wij dat noemen, een kleine miljoen werknemers.”

Om hoeveel mensen gaat het in de mediasector?
“Het is lastig om dat exact te onderscheiden. Wij weten in algemene cijfers welke bedrijven er zijn, maar we beschikken niet over de kennis wat zij precies doen. Bedrijven kunnen zich bij PNO Media aansluiten, wij bieden verschillende proposities, maar bedrijven kunnen voor andere oplossingen kiezen, want het is niet verplicht. In deze sector zijn relatief veel kleine ICT-bedrijven actief.”

Wat behelst jullie nieuwe campagne?
“Mensen kunnen ons bellen en op onze site staat alle informatie. Een tweede slag willen wij maken via pensioenadviseurs, cruciale intermediairs voor werkgevers. Naast campagnes op internet en sociale media, dus speciale aandacht voor pensioenadviseurs. En voor werkgevers. Als extra voordeel noem ik dat PNO Media een non-profit instelling is, wij hebben geen winstmarge van 10%. Alles gaat terug naar de deelnemers.”

“We willen minimaal duizend
deelnemers aantrekken op jaarbasis”

Als jij eind van het jaar met een glaasje wijn bij de kerstboom zit, wanneer ben jij dan tevreden?
“Onze doelstelling is groei. Als we groeien, kunnen wij kosten laag houden. Bij een traject als de pensioenverandering en de transparantie die de samenleving vraagt, stelt de toezichthouder terechte eisen. Die vragen veel van onze organisatie. We willen minimaal duizend deelnemers aantrekken op jaarbasis. Vorig jaar is dat bijna gelukt. Deels nieuwe werkgevers, gedeeltelijk in autonome groei van bestaande werkgevers. Die consolidatie in de pensioenfondsenmarkt is nog steeds bezig. Hier liggen kansen. Schaalvoordelen. Dienstverlening integreren. Maar altijd in het belang van bestaande werkgevers en deelnemers.”

Maakt het nieuwe pensioenstelsel het makkelijker aan die groei te voldoen of gaat dit stelsel de aanwas van nieuwe deelnemers juist bemoeilijken?
“Ik denk dat een werkgever, vaak in overleg met werknemers en vakbonden, eerst de primaire vraag moet stellen: wát voor pensioen wil ik? De tweede vraag luidt: hóe ga ik het regelen? Dat kan nu ook al. Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, vind ik het logisch dat je naar alles kijkt om de werknemer te ondersteunen. Pensioen is een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde.”

Als dat nieuwe pensioenstelsel wordt weggestemd, ben je dan teleurgesteld?
“Wel in die zin dat het huidige stelsel nadelen heeft. Het nieuwe pensioenstelsel beoogt nadelen op te lossen en daar zitten zeker goede stappen bij, dus ik zou teleurgesteld zijn als wij die stap niet zetten. Maar er moet draagvlak zijn voor verandering. Als dat er niet is, hebben we dat te accepteren. In de tussentijd ontslaat het ons niet van de verplichting om in de huidige situatie het best mogelijke voor onze deelnemers te bereiken.”

Bron: BM

Bericht delen