Jaarverslag CvdM 2022: Media in beweging
vrijdag 19 mei 2023

Jaarverslag CvdM 2022: Media in beweging

Het jaarverslag over 2022 van het Commissariaat voor de Media staat online. Een rode draad in het verslag is het veranderende medialandschap. Hoe droeg het CvdM er het afgelopen jaar aan bij dat er ook in de toekomst een onafhankelijk, veilig, toegankelijk en veelzijdig media-aanbod is?

Op verzoek van het Ministerie van OCW keek het CvdM het afgelopen jaar naar de toekomst van het landelijke publieke mediabestel. De inzichten over de veranderingen binnen het medialandschap, in de samenleving en in de technologie leidden tot een reflectie op het bestel: ‘Kijk samen verder!’ Hierin omschrijft het CvdM risico’s die er zijn en biedt inzichten om te bouwen aan verbeteringen binnen/van het bestel.

Taakuitbreiding
Door de veranderingen in het medialandschap zijn de taken uitgebreid. In 2022 kwam het toezicht op de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep erbij. Ook vallen bepaalde ‘video-uploaders’ op sociale media vanaf dit jaar onder het toezicht. Zij concurreren met de traditionele audiovisuele media en brengen vergelijkbare risico’s met zich mee. Daarom zijn er ook voor hen nu regels om minderjarigen te beschermen tegen schadelijke content, helderheid te bieden aan kijkers over wie de persoon achter de content is en duidelijk te zijn over wanneer de makers reclame maken.

De aankomende jaren verwacht het CvdM dat het takenpakket nog verder uit zal breiden. Daarom zijn het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de bekostiging en de herziening van de toezichtskostenregeling.

Onderzoeken
Het CvdM meldt: ‘In 2022 hebben we een aantal onderzoeken afgerond en nieuwe opgestart. Ieder jaar doen wij onderzoek naar de veranderingen in het medialandschap en hoe het nieuws gevonden en gewaardeerd wordt. Onze resultaten publiceren wij in de Mediamonitor en in het Digital News Report.

Aanvullend op deze onderzoeken hebben we dit jaar voor het eerst grootschalig onderzoek gedaan naar de lokale nieuwsvoorziening. De resultaten van dat onderzoek presenteerden wij in De staat van de lokale nieuws- en informatievoorziening 2022.’

Jaarverslag online
In het jaarverslag vertelt een aantal medewerkers van het Commissariaat over hun werkzaamheden het afgelopen jaar. Het jaarverslag 2022 is hier te lezen (pdf).

Bron: CvdM/BM

Bericht delen