NMO Luisteronderzoek voldoet aan eisen en levert betrouwbare currency
maandag 25 september 2023

NMO Luisteronderzoek voldoet aan eisen en levert betrouwbare currency

Begin 2023 werd het totaal vernieuwde NMO Luisteronderzoek gelanceerd. NMO gaf het onafhankelijke auditbureau CESP de opdracht om het nieuwe luisteronderzoek, uitgevoerd door Ipsos en Kantar Media, te evalueren.

CESP stelt na uitgebreid onderzoek vast dat de nieuwe meting aan de hand van de MediaCell+ app van Ipsos betrouwbaar is, methodologisch voldoet en een bruikbare currency voor de Nederlandse media-industrie oplevert.

Naast de audit van het systeem, voerde CESP een uitgebreide technische test uit met betrekking tot de kwaliteit van de MediaCell+-app die wordt gebruikt voor de meting. De technische test bestond uit meer dan zeshonderd tests. De tests leveren een positief resultaat op met een matchingspercentage van 97% van alle radiosessies en een rapportage van 98% van de luistertijd. Dit is ruim boven de internationale standaard van 95% accuratesse.

CESP beschouwt het nieuwe NMO Luisteronderzoek als een echte innovatie voor de Nederlandse media-industrie. De keuze voor de elektronische passieve meter levert een fijnmazig inzicht op in het luistergedrag van de Nederlandse bevolking (minuten versus kwartieren), wat nieuwe mogelijkheden voor analyses opent. CESP concludeert dat het onderzoek ‘fit-for-purpose’ is en doet nog een aantal suggesties voor mogelijke verbeteringen en heroverwegingen. NMO, Ipsos en Kantar Media hebben al een aantal verbeteringen doorgevoerd en werken samen om de andere suggesties van CESP op te volgen.

Vanwege de grote methodologische veranderingen adviseert CESP om de uitkomsten van het luisteronderzoek niet te vergelijken met de resultaten van het voorgaande onderzoek.

Patricia Sonius, directeur onderzoek NMO, over de CESP-audit: “Wij danken CESP voor de uitgebreide audit die zij hebben uitgevoerd op het nieuwe luisteronderzoek. Uit de audit blijkt opnieuw dat we een gedegen meting hebben neergezet die voldoet aan de uitgangspunten die ook internationaal gelden en dat het huidige onderzoek cijfers oplevert die de markt kan gebruiken. We zullen goed kijken naar de suggesties die CESP heeft gedaan om het onderzoek te optimaliseren. Wij hebben als NMO zelf ook verbeterpunten vastgesteld die passen bij dit innovatieve project. Veel dank ook aan Ipsos en Kantar Media die hun volledige medewerking hebben verleend aan deze audit en nu samen met NMO werken aan verdere verbeteringen.”

Bron: NMO/BM

Bericht delen