Louise Doorman
Mediajurist
2022 - week 22

WNL – ‘En wat vind jijzelf?’

Vrijwel vanaf de toetreding van WNL tot het publieke bestel in 2010 werk ik met deze liberaal-conservatieve omroep die, net als ooit AVRO en TROS, is opgericht door de Telegraaf. 

De weg die ik sindsdien met WNL heb opgelopen, heeft mij langs alles vele ijkpunten binnen het publieke bestel geleid zoals pluriformiteit, onafhankelijkheid, governance en aan de complexiteit van de uitvoering daarvan. Hoe krijg je in Hilversum een positie op grond waarvan je als aspirant-omroep meetelt en de beloftes naar de achterban kan waarmaken? Het leven op het Media Park is niet altijd makkelijk voor een nieuwkomer

Met ingang van dit jaar heeft WNL, in samenwerking met Omroep MAX, een volwaardige status bereikt waarmee een nieuwe fase is aangebroken. WNL is een journalistieke organisatie en wordt bestuurd door een journalist vanuit de overtuiging dat journalistieke expertise op het hoogste niveau in een mediaorganisatie moet zijn belegd.
Dat betekent dat niets voor zoete koek wordt aangenomen: men bevraagt elkaar vrolijk en kritisch, als in één doorlopend interview. En er is altijd wel iemand die het met een gegeven antwoord niet eens is of daar op zijn minst een opmerkzame kanttekening bij plaatst. De uitkomst is er nooit slechter van geworden.

Het denkraam waarbinnen een jurist oplossingen zoekt, is allang niet meer alleen maar juridisch. De nadruk komt steeds meer te liggen op ethische en morele normen en de vraag hoe die toe te passen in de praktijk. Je komt er niet meer met beheersing van media-juridische techniek alleen, maar zal die meer diepgang moeten geven. Journalistieke mores zijn daar goed gereedschap voor. Het werken in een goed functionerende journalistieke organisatie is voor een mediajurist dan ook als wandelen op een mooie nazomeravond: je loopt altijd in de goede richting.

De journalistieke aanpak in alles wat WNL doet, is voor mij een verrijking van mijn eigen werk: waarom doen we het zus en waarom zouden we het niet zo doen? Op grond waarvan maken wij onze afwegingen nu echt en weten we zeker dat dat de juiste zijn? Of zoals Bert Huisjes mij vandaag ongetwijfeld gaat vragen als ik hem de details van regels en protocollen ga toelichten bij het langslopen van voorliggende uitdagingen: ‘En wat vind jijzelf?’

Louise Doorman
Mediajurist