Louise Doorman
Mediajurist
2022 - week 22

De branie van MAX

Omroep MAX is één van de jongste telgen in de familie van grote publieke omroepen. Jan Slagter gaf de omroep in 2005 een gezicht en daarmee een hart. Sindsdien heeft MAX zich met jeugdige branie een vaste plek aan de publieke tafel weten te veroveren. 

Een relatief klein en jong team rent zich de benen uit het lijf om de MAX-programma’s en ideeën uit te voeren: televisieprogramma’s, radio, online/social, ledenactiviteiten, speelfilms, documentaires, de MAX Ombudsman, MAX Magazine, MAX Maakt Mogelijk: ieder op hun eigen wijze juridisch bewerkelijk

De organisatie van MAX is niet gefocust op structuur of werkwijze maar op kijkers met vragen, een eenzame oudere met een wens, een maker met een idee: de rode draad loopt bij MAX altijd van mens tot mens. Een jurist denkt en werkt echter vanuit begrippen en kaders, juist om die menselijke relaties niet te laten ontsporen, dat is eigen aan het ambacht. Bij MAX is het de kunst dat niet te uiten in juridisch jargon, dat leidt alleen maar tot glazig gestaar van degene met wie je in gesprek bent.

De behoefte aan verantwoording, controle en transparantie heeft het afgelopen decennium een regelzucht opgeroepen die moeilijk is in te dammen. Het heeft zaken vergaand gejuridificeerd hetgeen soms goed heeft gedaan, maar we zijn onderweg ook iets kostbaars verloren. De overtuiging dat de mens meer centraal zou moeten staan en niet ondergeschikt mag worden gemaakt aan de abstractie van de regels wordt inmiddels breed gedragen in de samenleving. Ik zie bij MAX dat mens en maatstaf naast elkaar kunnen bestaan, maar dat vergt moed en empathie van ons allemaal en van juristen in het bijzonder.

Vandaag ga ik naar MAX om een nieuwe jurist te verwelkomen. Ik heb een paar planten voor mijn nieuwe juridische kompaan meegenomen zodat hij zich snel thuis kan voelen. Wij zullen ze regelmatig water geven.

Louise Doorman
Mediajurist