Louise Doorman
Mediajurist
2022 - week 22

Invictus, hoe kwetsbaar dan ook

Vanochtend rij ik naar Den Haag voor een bestuursvergadering van het Karel Doorman Fonds, het steunfonds van de Koninklijke Marine. We zullen terugblikken op de Invictus Games waaraan het KDF heeft bijgedragen. 

Een evenement dat nieuwe betekenis heeft gekregen in een tijd waarin oorlog ook voor ons burgers voelbaar is; het was roerend om de nationale teams tijdens de opening van de Invictus Games in Den Haag de zaal te zien vullen

Vanmiddag blijf ik in de internationale sfeer en ga ik werken aan een Europees project. Ik ben geassocieerd met Wagner Hatfield in Brussel en werk via dat netwerk aan verschillende Europese projecten mee, dit keer voor een kennisinstituut in opdracht van de Europese Commissie. Het is fijn de week af te sluiten met het denken op een abstracter niveau over media en hun rol in de samenleving, even weg van de waan van de Hilversumse dag.

Nederlandse mediaregelgeving over bijvoorbeeld sponsoring, de duur van reclameblokken of de invoering van het toezicht van het Commissariaat op platforms als Netflix, wordt voor het overgrote deel bepaald door Europese regelgeving. Die regelgeving komt tot stand tijdens langdurige processen waarbij duizenden mensen verspreid over Europa betrokken zijn: onderzoekers, beleidsmakers, lobbyisten, activisten, ambtenaren en parlementariërs

Na veel tijd leidt die politieke en ambtelijke rondedans tot, vaak verwaterde, compromissen. En hoe onvolkomen en stroperig ook, helemaal in deze tijd waarin de rand van Europa in brand staat, geloof ik in de kracht van de Europese dialoog tussen rechtstaten. Kwetsbaar, naar wij hopen onoverwinnelijk, en ongetwijfeld niet altijd adequaat, maar wel de basis voor onze mediabedrijven om in vrijheid te kunnen werken.

Louise Doorman
Mediajurist