Buma-Stemra
Collectieve beheersorganisatie op het gebied van muziekauteursrecht
2022 - week 07

Transparant beleid

’Een black box’. Zo werd Buma/Stemra vroeger wel eens genoemd. Die tijd is voorbij. Enerzijds vertellen we onze leden beter vooraf hoe we werken, bijvoorbeeld door het publiceren van ons repartitiebeleid. Anderzijds kunnen we dankzij de digitaliseringsslag die we hebben gemaakt steeds transparanter laten zien hoe we ons werk doen en wat dat onze leden oplevert.

Martijn van ZonMijnBumaStemra in het algemeen en de inzichtenmodule in het bijzonder. Dat is belangrijk om te laten zien aan onze leden. Wij exploiteren hun auteursrecht en moeten zorgen dat we in hun behoeften voorzien, nu en straks. Onze dienstverlening en interne processen moeten daarvoor op orde zijn.

Wanneer een liedje wordt gedraaid op de radio, betaalt het station daarvoor een vergoeding. Hetzelfde als een liedje wordt gespeeld bij een optreden; dan betaalt de organisator. Beide behalen een bepaalde economische waarde door het gebruik van die liedjes, bijvoorbeeld reclame op de radio of kaartverkoop bij een optreden.

In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor alles wat er bij Buma/Stemra gebeurt vanaf het moment dat er voor muziekgebruik geïncasseerd wordt door Buma/Stemra. Dat betekent zorgen dat eigendomsverhoudingen van de makers van een liedje goed geadministreerd zijn, zorgen dat geregistreerd is waar, hoe vaak en hoe lang een bepaald liedje is gedraaid, welke vergoeding daar per liedje tegenover staat en zorgen dat die vergoeding vervolgens in de juiste eigendomsverhouding terecht komt bij de maker(s) van het liedje.

Waar we vroeger slechts een keer per jaar konden uitbetalen, lukt ons dat nu elk kwartaal. Naast transparanter werken we dus ook sneller. Ik sta ervoor om de nieuwe technologische mogelijkheden in te zetten om onze dienstverlening aan te laten sluiten bij de wensen van onze leden, waar nodig op maat.

Martijn van Zon
Director Rechthebbenden

De week van Buma-Stemra

Collectieve beheersorganisatie op het gebied van muziekauteursrecht
2022 - week 07