Britte Hermans
2019 - week 15

Talent en toekomst

In mijn werkomgeving zie ik een toenemende focus op persoonlijke groei. Via workshops en trainingen blijven mensen up to date op professioneel en creatief vlak. Dat is wat mij betreft een interessante én noodzakelijke ontwikkeling in het medialandschap van nu.

Er is sprake van grote flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt en de mediasector is daarop geen uitzondering. In vacatureteksten staan vaak terugkerende, globale termen als ‘allround’ en ‘crossover’ beschreven. Een redacteur moet ook productioneel sterk zijn, en een fotograaf kan het liefst ook een video monteren. Combineer dit gegeven met de overkoepelende ontwikkelingen binnen de traditionele industrie van met name de publieke omroep (concurrentie van megaplatforms, overheidsbezuinigingen, trage digitalisering), dan is het begrijpelijk dat de nieuwe generatie mediamakers het heft in eigen handen neemt. Onderzoek van ManPowerGroup onder deze ‘generatie Y’ duidde vorige maand deze focus op professionele ontwikkeling: ”De Nederlandse millennial wil minder werken, maar blijven leren’.

Ik ben benieuwd hoe ons medialandschap zich zal evolueren, wat er behouden blijft en wat niet. Mij stemt het in ieder geval positief dat de veranderingen ook nieuwe ‘crossover’ samenwerkingsinitiatieven stimuleren, van commercieel tot creatief, van televisie tot bioscoop en online, maar ook tussen Hilversum en Amsterdam. Spannende ontwikkelingen, waarbij young professionals continu zichzelf én de industrie blijven professionaliseren. Dit alles juich ik, als oprichter van een Kickstarter traject voor moderne media-makers, graag toe!

Britte Hermans
Producer documentaires
Oprichter Creatief met Film Academy