Gerda Bosman
Hoofdredacteur Wetenschap NTR
2021 - week 08

Klokkenluider

De klok van de kerktoren slaat vier uur. En ik controleer of dat wel zo is door op mijn horloge te kijken. Sinds ik in Pingjum woon, een Fries dorp met iets meer dan 600 inwoners vlakbij de afsluitdijk, heb ik een speciale band met de klokslagen.

Ik luister er sinds kort anders naar. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de klok op de toren op tijd staat en dat ik ieder uur kan horen hoe laat het is.
De kerkklok doet het, omdat de oude uurwerken die erin zitten dagelijks worden opgedraaid door een vrijwilliger. Volgens de Governancecode Publieke Omroep moet ik mijn nevenfuncties opgeven. En een van mijn nevenfuncties is dat ik lid ben van het klokkenluidersgilde in Pingjum. Dat klinkt goed, niet?

Met de sleutel van de toren wandel je naar de kerk, opent het hek, loopt tussen de graven van de begraafplaats naar de dikke houten deur die toegang geeft tot de toren. Je doet het licht aan, en klimt met twee ladders omhoog. Dan kom je bij de twee uurwerken die in een houten kast staan opgesteld en die ongeveer iedere 24 uur opgedraaid moeten worden.
Met een grote slinger draai je de twee enorme gewichten zo’n twaalf meter op. That’s it. Een ding is tricky: draai het uurwerk niet op als de klok slaat is, want dan lopen de klokslagen niet meer synchroon met de tijd die wordt aangegeven op de wijzerplaat.

De klok slaat vijf. Dat klopt. Loser time! Fijn weekend.

Gerda Bosman
Hoofdredacteur Wetenschap NTR

Fotocredit: @inklinesbleed

De week van Gerda Bosman

Hoofdredacteur Wetenschap NTR
2021 - week 08