Mathieu Andriessen
Directeur vereniging NLconnect
2021 - week 07

Gemeenten en breedband

Sinds de liberalisering van begin jaren ‘90 is telecom al een zaak van de markt. Vele miljarden aan privaat geld werden sindsdien geïnvesteerd in snelle breedbandnetwerken en de samenleving plukt daar de vruchten van.

Toch blijft de overheid een belangrijke rol spelen, onder meer door de kaders te stellen op het vlak van veiligheid, ongewenste zeggenschap, consumentenbescherming, mededinging en natuurlijk ook met de frequentieveilingen voor mobiele toepassingen. Ook op decentraal niveau is de overheid een hele belangrijke partner.
Zo hebben telecomaanbieders van individuele gemeenten instemming nodig om nieuwe kabels te mogen leggen en vindt per gemeente uitvoerig overleg plaats om straatkasten, PoP-huisjes en antennes te kunnen neerzetten. Elke gemeente heeft haar eigen beleid. Zo hanteren gemeenten uiteenlopende IT-systemen voor de vergunningaanvraag en brengen gemeenten ook leges en andere kosten in rekening die per gemeente zeer sterk kunnen verschillen.

Deze versnippering is de markt een doorn in het oog, want het vertraagt de uitrol van glasvezel en 5G. En dat terwijl gemeenten juist ook steeds meer profijt hebben van snelle netwerken binnen hun grenzen! Niet alleen voor hun inwoners en bedrijven – in kernen en in buitengebieden – maar ook voor smart city toepassingen in de openbare ruimte, zoals slimme lantaarnpalen.
Terecht heeft politiek Den Haag dit issue bij gemeenten aangekaart. Vandaag spreken we er als markt over met het ministerie van EZK, met VNG en met enkele individuele gemeenten. Doel is harmonisatie van het lokaal telecombeleid. Ik ben er blij mee dat we gezamenlijk om te tafel zitten!

Mathieu Andriessen
Directeur vereniging NLconnect

De week van Mathieu Andriessen

Directeur vereniging NLconnect
2021 - week 07