woensdag 17 januari 2018

Nederlands Persmuseum fuseert met Beeld en Geluid

De fusie tussen het Nederlands Persmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid wordt op woensdag 3 mei aanstaande een feit.

Door deze bundeling van krachten vormt zich één organisatie die de geschiedenis en actualiteit van media, pers en journalistiek integraal belicht en zorg draagt voor het beheer en de verdere ontwikkeling van de pers- en mediacollecties in Nederland. De doelen van het Persmuseum worden in de nieuwe organisatie onverkort voortgezet. Net als het Persmuseum is Beeld en Geluid een culturele instelling zonder winstoogmerk, gefinancierd door de rijksoverheid.

De activiteiten en presentaties van het Persmuseum gaan over op de nieuwe organisatie in Hilversum. Dat betekent onder meer dat op 28 september 2017 de tentoonstelling met het thema journalistiek geopend wordt. Ook worden er vanaf die tijd educatieve programma’s voor scholen en het algemene publiek georganiseerd. Met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is afgesproken dat de collecties van het Persmuseum beheerd blijven in Amsterdam.

In het Persmuseum is vanaf 12 mei tot en met 18 juni de tentoonstelling Yrrah, monumentaal tekenaar van liefde en dood te zien. Daarna verhuist het museum definitief naar Hilversum.

Bron: Nederlands Persmuseum/BM

Bericht delen