dinsdag 16 januari 2018

Meer ruimte voor experiment bij omroepen

Het kabinet wil de publieke omroepen stimuleren om te experimenteren met vormen van samenwerking met private partijen, zoals mediabedrijven en culturele instellingen. Daarom wordt hun toegestaan deze samenwerkingsvormen, indien zij buiten het kader van de uitvoering van de hoofdtaak vallen, in de praktijk te brengen.

Dat kan zonder dat de publieke media-instellingen vooraf een goedkeuringsprocedure moeten ondergaan.

Begin dit jaar is daarom de zogenaamde experimenteerbepaling in de Mediawet 2008 opgenomen. De Mediaregeling 2008 bevat per 4 september 2014 een nadere uitwerking van deze experimenteerbepaling. De experimenteerbepaling maakt voor een aantal nevenactiviteiten een uitzondering op de regel dat voorafgaande toestemming van het Commissariaat voor de Media vereist is. Voor deze experimentele nevenactiviteiten volstaat een melding bij het Commissariaat.

De experimenteerbepaling is bedoeld voor het opzetten van samenwerkingsprojecten met mediabedrijven en culturele instellingen, waarbinnen een ruim arsenaal aan activiteiten kan worden verricht. De wet omschrijft de activiteiten als het leveren van goederen en diensten, met inbegrip van rechten en verplichtingen.

Bron: CvdM

Bericht delen