Audiovisuele sector bundelt krachten voor veilige werkomgeving
dinsdag 14 februari 2023

Audiovisuele sector bundelt krachten voor veilige werkomgeving

De audiovisuele sector slaat de handen ineen tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en voor een sociaal veilige werkomgeving binnen de mediabranche. EMG, NEP, NPO, NCP, RTL en Talpa Network hebben dit initiatief genomen en daartoe een gezamenlijk convenant ondertekend, genaamd het Mediapact Respectvol Samenwerken.

Naast de stappen die de organisaties afzonderlijk al hebben gezet, zoals aansluiting bij Mores.online, het aanbieden van bewustwordingstrainingen en het benadrukken van de aanwezigheid van interne en externe vertrouwenspersonen, gaat de mediasector zich nog sterker maken voor de veiligheid van alle medewerkers: van producenten, zenders en facilitaire bedrijven tot deelnemers, freelancers, gasten en andere betrokkenen. Op elk niveau en in elke schakel van de keten.

Juist op de momenten dat de verschillende bedrijven bij elkaar komen, is eenduidigheid over gewenst gedrag enorm belangrijk. Alle medewerkers en betrokkenen binnen de audiovisuele sector moeten op een respectvolle en prettige manier met elkaar kunnen samenwerken in een veilige omgeving en zich bovendien gesteund voelen om ongewenst gedrag niet te accepteren, te corrigeren en zich daarover uit te spreken.

Mediapact

Langetermijninvestering
Het Mediapact Respectvol Samenwerken is een gezamenlijke inspanning, waar betrokken partijen voor de lange termijn in investeren. Dat wordt gedaan door doorlopend het gesprek aan te gaan, dilemma’s te delen, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren. De eerste concrete acties, die de mediasector gaat oppakken, komen voort uit drie belangrijke thema’s: training, bewustwording en gezamenlijke verantwoording.

De initiatiefnemers van het Mediapact verwoorden het initiatief in onderstaande videoboodschap. Daarnaast benadrukken zij dat alle bedrijven binnen de mediabranche van harte welkom zijn om zich aan te sluiten bij het Mediapact. Meer informatie is te vinden op www.respectvolsamenwerken.nl.

De acties
Het Mediapact Respectvol Samenwerken is een gezamenlijke inspanning, waar betrokken partijen voor de lange termijn in investeren. Dat wordt gedaan door doorlopend het gesprek aan te gaan, dilemma’s te delen, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren. De eerste concrete acties die de mediasector gaat oppakken, komen voort uit drie belangrijke thema’s: training, bewustwording en gezamenlijke verantwoording.

Training
Voorbeeldgedrag start bij de leiding: alle bestuurders krijgen een training van een externe partij. Zo kunnen ze allemaal vanuit dezelfde uitgangspunten starten. Alle bestuurders van de zelfstandige bedrijven krijgen deze training ook aangeboden (omroepen en producenten). Alle collega’s krijgen een e-learning over respectvol samenwerken.

‍Bewustwording
Het Mediapact is de start van een beweging waar voor de lange termijn in wordt geïnvesteerd. Daar is iedereen bij nodig. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat het Mediapact beoogt en inhoudt, lanceert de organisatie in het eerste kwartaal van 2023 een campagne voor alle medewerkers.

Gezamenlijke verantwoording
Jaarlijks komt er een inventarisatie van knelpunten, risico’s en kansen. Dit doet een afvaardiging van de werkvloer. Zij laten zien waar de risico’s en de kansen liggen om de gezamenlijke werkcultuur te verbeteren en zetten dit vervolgens, samen met alle bestuurders, om in concrete acties.

‍Er komt jaarlijks een event met medewerking van alle betrokken partijen. Tijdens deze bijeenkomst wordt gereflecteerd op wat er goed ging en wat beter kan. Mediapact wil vooral ook inspiratie delen om het plezier op de werkvloer verder te vergroten voor iedereen die in deze mooie industrie werkzaam is of ermee in aanraking komt.

Bron: Team Mediapact/BM
Foto: Manon van der Hoek (voorzitter NCP), René Delwel (CEO EMG Nederland) Pim Schmitz (CEO Talpa Network), Sven Sauvé (CEO RTL), Frederieke Leeflang (Voorzitter Raad van Bestuur NPO), Arjan van Westerloo (CEO NEP Nederland), foto gemaakt door Wessel de Groot

Bericht delen