Jan Müller
Directeur Regionale Publieke Omroep (RPO)
2022 - week 12

Liefde in het digitale domein

Dit stuk gaat niet over internetdating of cyberflirten. ‘Liefde voor de regio’ is de titel van het gezamenlijke concessiebeleidsplan van de 13 regionale publieke omroepen. In dat plan, dat loopt van 2017-2025, beschrijven we hoe wij onze opdracht om voor álle Nederlanders waardevol te zijn in die jaren zullen invullen.

We weten natuurlijk allemaal dat het in het huidige tijdsgewricht al lastig is om één jaar vooruit te plannen; een periode van 7 jaar voorspellen lijkt schier onmogelijk. Vandaar dat we onszelf hebben opgelegd om halverwege de periode van onze concessie een grondige tussenevaluatie te doen, en om op basis daarvan ons plan te verdiepen en aan te passen aan de eisen van de tijd. Het zal geen verbazing wekken dat die aanscherping van ons beleid zich vooral manifesteert op het gebied van onze digitale transformatie waar we, net als iedereen, nog middenin zitten.

Digitaal relevant zijn en blijven is de uitdaging voor alle omroepen. Hoe gaan we een digitale cultuur ontwikkelen? Hoe zorgen we ervoor dat we digitaal denken, doen en zijn? Hoe blijven we in contact met de digitale nieuwsconsument, die zelf bepaalt hoe en met wie hij of zij zich verbindt? Hoe ziet Digitale Liefde voor de Regio eruit? We bevinden ons met 13 verschillende regionale omroepen in verschillende fasen van de transformatie, met de daarbij behorende uitdagingen. Ook omroepen die al verder in het digitale transitieproces zitten, stuiten op obstakels. Bijvoorbeeld bij het werven van talent, omgaan met de kosten van digitalisering en de benodigde culturele omslag op de werkvloer.

De regionale publieke omroep is door zijn unieke positie in het hart van de maatschappij als geen ander in staat om te verbinden. En dat zal in toenemende mate gebeuren via digitale connecties met onze kijkers, luisteraars, lezers, volgers en gebruikers. Het doel voor digitale transformatie van de regionale publieke omroepen is ervoor te zorgen dat we óók digitaal de belangrijkste nieuwsbron voor alle Nederlanders en alle generaties zijn, via verschillende platforms. In nauwe samenwerking met onze collega’s bij de landelijke en lokale publieke omroep.

Een mooie uitdaging, waar we met zijn dertienen de komende jaren hard aan gaan werken. We houden jullie graag op de hoogte van dit proces. Onder meer via dit platform. En nu ik er nog eens over nadenk: eigenlijk gaat dit stuk wel degelijk over internetdating en cyberflirten.

Jan Müller
Directeur Regionale Publieke Omroep (RPO)