Jan Müller
Directeur Regionale Publieke Omroep (RPO)
2022 - week 12

‘Heb je een boze moslim voor mij?’

In 2018 schreef onderzoeksjournaliste en docente Zoë Papaikonomou een boek met bovenstaande titel. Over waarom het media nog steeds niet lukt om diverser te worden, zowel in de afspiegeling van hun redacties als in hun manier van werken. We doen ons best, maar de journalistiek is nog steeds een tamelijk wit bastion en de berichtgeving overwegend monocultureel.

Maar de samenleving verandert continu en de journalistiek moet daarop inspelen. Door relatief recente ontwikkelingen rond de Black Lives Matter-demonstraties en de #MeToo-beweging krijgen de thema’s opnieuw weer aandacht in het publieke debat. Daarbij wordt binnen het media- en journalistieke landschap de kwestie van representatie van verschillende bevolkingsgroepen steeds belangrijker. Niet alle mensen voelen zich vertegenwoordigd in de media.

De regionale omroepen zijn er voor alle Nederlanders en dat moeten we ook waarmaken. De noodzaak en urgentie voor een inclusievere en diverse programmering wordt bij steeds meer omroepen gevoeld. Maar het is lastig. Je kunt geen verhalen schrijven die je zelf niet of nauwelijks ziet. Moet je gebruik gaan maken van de netwerken van journalisten die een andere achtergrond hebben? En ervoor zorgen dat je op plekken komt die we zelf niet goed kennen, waardoor we ook weer een breder, diverser publiek gaan aanspreken? Waarbij het wat ons betreft niet alleen om etniciteit gaat, maar bijvoorbeeld ook om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij realiseren ons dat er geen snelle oplossingen bestaan om diverser en inclusiever te worden. Wel hebben we ons uitgesproken en het met elkaar vastgelegd: we werken nu gezamenlijk, stap voor stap, aan een inclusieve cultuur die zal leiden tot een regionaal diverser personeelsbestand. Een eerste voorwaarde wat ons betreft om meer diverse doelgroepen te bereiken. En daar gaat het uiteindelijk om.

Jan Müller
Directeur Regionale Publieke Omroep (RPO)

De week van Jan Müller

Directeur Regionale Publieke Omroep (RPO)
2022 - week 12