Ed Achterberg
CEO Telecompaper
2021 - week 13

Het is oorlog!

We zijn inmiddels meer dan een jaar in oorlog met een irritant klein klompje eiwitten. Was het vorig jaar spannend en een volledig nieuwe ervaring met een onzekere toekomst, vandaag de dag is duidelijk wat er moet gebeuren. We moeten deze oorlog zo snel als mogelijk winnen en liefst tegen minimale kosten (of levens).

Zoals bij veel zaken is een goede voorbereiding het halve werk. Met de komst van dit virus weet je dat er een keer een vaccin komt. Indien een virus de gehele wereld lam legt, worden kosten noch moeite gespaard om een vaccin the ontwikkelen.
Je weet dat je een keer moet bedenken hoe je alle inwoners moet vaccineren. En je weet ook wie daarbij het eerste gevaccineerd moeten worden om te zorgen dat de maatschappij enigszins normaal kan functioneren en de zorg niet overloopt
Je weet ook dat bestaande organisaties uitstekend zijn ingericht voor de normale reguliere werkzaamheden maar niet om oorlog op deze schaal te voeren. Extra inspanningen voor bijvoorbeeld een nieuw product, reorganisatie, et cetera worden vaak door externe partijen gedaan om de klus te klaren. En als het klaar is, vertrekken ze, zodat iedereen weer zijn reguliere werk kan doen.

Op basis van wat de afgelopen weken langskomt aan nieuws (gemiste kans om te investeren, niet realiseren van prikdoelstellingen, ruzie tussen RIVM en GGD, et cetera), lijkt het erop dat we niet in control zijn en dringt zich een beeld op dat we achter de feiten aanhollen. De communicatie van de (leger) leiding is vrijwel altijd reactief en verdedigend.
En als de troepen elkaar verwijten maken, dan weet je dat het niet soepel loopt. Dat we de oorlog onnodig lang laten duren en wellicht verliezen. De gehele communicatie en voorbereidingen, c.q. uitvoering oogt verre van optimaal: te weinig, te laat en veel te veel mea culpa’s.

Het wordt eens tijd dat we serieus werk maken van deze oorlog en doorpakken. Out-of-the-box denken en de prioriteiten helder hebben: de oorlog zo snel als mogelijk winnen tegen minimale kosten. Met bijna 30 miljard euro aan steunmaatregelen afgelopen twaalf maanden spenderen we een wopping 80 miljoen per dag, en het einde is nog niet in zicht. Beknibbelen op oplossingen moet je nu dus niet doen! En als je een kans krijgt om de uitkomst van de strijd te verkorten, dan pak je die met beide handen aan.
Schakel iedereen in die kan helpen, mobiliseer de bevolking, kleur heel ver buiten de lijntjes, bedenk innovatieve oplossingen om bijvoorbeeld te zorgen dat er geen dag voorbij gaat dat we een spuit te weinig zetten, en vooral: denk logisch na en communiceer helder en duidelijk proactief. En regel zoveel mogelijk vaccin: maakt niet uit wat het kost. Indien een eerste prik 80-90% beschermt, dan is een tweede  – op dit moment – niet nodig! Desnoods prik je iedereen volgende jaar nog eens twee keer. We moeten winnen en snel.

Ed Achterberg
CEO Telecompaper