Lucio Messercola
Producent
2021 - week 42

Goede tijden, slechte tijden

Mij wordt vaak gevraagd welke opleiding ik gevolgd heb. Het eerlijke antwoord daarop is dat ik autodidact ben en geen enkele opleiding heb afgerond. Sterker nog, het ontbreekt mij zelfs aan het ‘strikdiploma’.

Op mijn zestiende kreeg ik vervroegd ontheffing van de leerplichtambtenaar. Na een – voor zowel mijzelf als voor mijn ouders – lange lijdensweg, was de schooldirectie (dan eindelijk) de wanhoop nabij. In een brief aan mijn moeder schreven zij destijds: ‘Het lijkt ons voor Lucio gewoon het beste als hij in Goede tijden, slechte tijden gaat spelen’. Een typische opmerking voor iemand voor wie de tv-wereld een ‘ver-van-haar-bed-show’ betreft en denkt dat iedereen met interesse voor de tv-wereld ‘zomaar’ acteur kan worden.

Ik prijs mij gelukkig met de vele mensen uit het vak die mij destijds onder hun hoede hebben genomen en de ‘kneepjes van het vak’ hebben geleerd. Terugkijkend op mijn eerste productie(s) ben ik trots op het feit dat ze het levenslicht gezien hebben maar zijn er veel dingen die ik in dit stadium van mijn carrière – vele successen en tegenslagen verder – anders had aangepakt.

Dat leer je van ‘vallen en opstaan’, iets dat ik al zeer vroeg in mijn carrière heb mogen meemaken. Life Academy, een betere opleiding bestaat niet! Vandaag help ik een bevriend productieleider bij het vertalen van zijn (Italiaanse) teksten. Het toeval wil dat het teksten betreft voor Goede tijden, slechte tijden en aan mij de eer hem daarbij te helpen. Zo zie je maar dat die leerplichtambtenaar er met haar adviezen niet eens zover naast zat.

Lucio Messercola
Producent

De week van Lucio Messercola

Producent
2021 - week 42