Hanneke Bouwsema
2019 - week 48

De toekomst van talent

Tot slot een column over een prangende vraag, ook voor het NPO-fonds: hoe blijft een aanstormende generatie van talentvolle regisseurs, scenaristen en producenten de publieke omroep herkennen als interessant platform om verhalen te vertellen? Hoe worden zij gestimuleerd zich (verder) te ontwikkelen? En hoe bereiken hun verhalen vervolgens nieuwe generaties van kijkers en mediagebruikers?

Het NPO-fonds is slechts een kleine schakel in het verhaal van talentontwikkeling, maar ook bij het fonds gaat er toch nog ruim 2,5 miljoen in om. En wij zien dat het huidige lineair gerichte systeem, jarenlang een prachtige springplank voor documentaire en dramatalent, piepend en krakend tot stilstand komt. Volle zalen bij premières, maar steeds minder aandacht voor de films op het massamedium dat televisie heet, en dat ligt echt niet alleen aan lastige uitzendtijden. Wat gaat er mis, wat moet er gebeuren?

We gingen allereerst op onderzoek bij de startende en mid-career makers zelf, en inventariseerden knelpunten en ideeën voor verandering. Eén van de makers formuleerde het zo: “Vraag de makers wat zij kijken op welke platforms en kijk dan naar de plannen die zij denken bij de publieke omroep te moeten indienen: daar is geen match.” Regisseurs, scenaristen en producenten bedienen hun eigen generatie niet meer. Dat lijkt een kern. En zo passeerde een reeks scherpe observaties die ons niet meer losliet.

Dit alles bespreken wij nu met de omroepen. Een fijne ontdekking is, dat eindredacteuren vooralsnog veel dichter bij de makers lijken te staan dan wij dachten. Dat geldt zowel voor hun bevindingen over de huidige gang van zaken als wat betreft ideeën voor toekomstige trajecten. Wij voeren tot Kerst gesprekken en hopen dan in het nieuwe jaar vanuit het NPO-fonds met een aangepaste visie op talentontwikkeling voor documentaire en drama te komen.

Zomer 2020. De bevindingen van makers, omroepen/NPO, fondsen, opleidingen en andere betrokken partijen zijn geland in inspirerende en uitdagende nieuwe talentontwikkelingstrajecten voor regisseurs, scenaristen en producenten. Dat is het plan. We gaan ons er hard voor maken, samen met alle betrokkenen.

Dit was mijn laatste tekst voor ‘De week van’. Ik ben benieuwd bij wie deze columns terecht zijn gekomen! Vragen, opmerkingen, suggesties: hanneke.bouwsema@npo.nl

Hanneke Bouwsema
Algemeen secretaris NPO-fonds