Ster realiseert 49 miljoen euro meer dan begroot
dinsdag 25 april 2023

Ster realiseert 49 miljoen euro meer dan begroot

Ster heeft in 2022 een omzet gerealiseerd van 232 miljoen euro, waarvan Ster 217 miljoen euro heeft kunnen afdragen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter begunstiging van de mediabegroting van de publieke omroep.

Dat is 49 miljoen euro meer dan het ministerie had opgenomen in haar mediabegroting. Ondanks dit resultaat zijn er voor het behoud van deze substantiële bijdrage in de toekomst veranderingen nodig.

In 2022 zag Ster opnieuw grote belangstelling voor de reclameruimte rondom de goed bekeken, beluisterde en bezochte content van de publieke omroep. Bedrijven en organisaties konden via de publieke omroep hun boodschap onder de aandacht brengen bij het Nederlands publiek in al zijn veelzijdigheid. Daarbij was 2022 met de Olympische Winterspelen en het WK voetbal een sportjaar, dat steevast extra vraag en omzet aanwakkert.

Hoewel Ster in 2022, dankzij deze goed bekeken en beluisterde content en de grote vraag bij adverteerders, opnieuw een belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren aan de mediabegroting, is zij van mening dat voor behoud van de financiële bijdrage van Ster in de toekomst belangrijke veranderingen nodig zijn.

In 2021 is in de Mediawet bepaald dat Ster in de komende jaren haar lineaire commerciële tv-reclamezendtijd moet halveren en haar online reclameruimte enkel beschikbaar kan stellen aan partijen van algemeen nut. Dit heeft impact op de bijdrage van Ster: ondanks de hoge populariteit van de publieke omroep is er immers een algemene verschuiving van het kijken van lineaire televisie naar digitaal (terug)kijken zichtbaar.

Ster-directeur Frank Volmer: “De hoge omzet en afdracht camoufleert een groot onderliggend probleem. De keuzes die de overheid heeft gemaakt om de reclameruimte op televisie te halveren en de commerciële mogelijkheden online te blokkeren, zullen leiden tot halvering van de afdracht. De publieke omroep heeft de taak om kijkers en luisteraars te volgen naar het digitale domein en dus ook veel meer nadruk te leggen op het verder ontwikkelen van hun digitale strategie. Door de huidige regelgeving is het voor Ster niet mogelijk om de omroep daarin te volgen en dus een stabiele afdracht te realiseren. Bovendien zijn de prijsverhogingen die door de krapte ontstaan om veel redenen niet wenselijk.”

Een kwart van de begroting als norm voor de afdracht
In het jaarverslag benadrukt Ster het belang van een stabiele financiering van de publieke omroep en onafhankelijkheid van (wisselend) politiek sentiment. De jaarlijkse bijdrage van Ster kan hier een cruciale rol in spelen. Ster stelt voor dat de publieke omroep in overleg met Ster bepaalt waar meer of minder reclame mogelijk is om de samenleving het best te bedienen binnen de kaders die door de overheid worden gesteld. Een van de ingrediënten van zo’n kader zou het instellen van een maximum voor de jaarlijkse bijdrage van Ster zijn.

Op die manier wordt een ideale situatie gecreëerd, waarbij de kijker niet geconfronteerd wordt met te veel reclame, de publieke omroep kan rekenen op een stabiele bijdrage vanuit Ster en bedrijven en organisaties het grote en waardevolle netwerk van de publieke omroep kunnen blijven benutten om verandering en groei te bewerkstelligen.

Bron: Ster/BM

Bericht delen