FAIR erkend door College van Toezicht Auteursrechten
woensdag 12 april 2023

FAIR erkend door College van Toezicht Auteursrechten

De Collectieve Beheers Organisatie FAIR is erkend door het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA). Het College is door de Nederlandse regering aangesteld als toezichthouder voor organisaties die zich bezig houden met het verdelen van publiek geld.

FAIR mag vanaf nu vergeleken worden met Buma Stemra, maar dan voor scheppende makers als cameramensen, editors, geluid designers en production designers voor kunst, kostuum, make up & hair.

Daarmee is er nu een CBO voor dié beroepsgroepen die jarenlang niet werden erkend en beloond voor hun auteursrecht op vervaardigd creatief werk. NSC werd meer dan 20 jaar geleden mede omwille van dit onderwerp opgericht. Daar slaagde NSC vanwege een sterke lobby en een dwaling in de Nederlandse wet niet in. Geholpen door de Europese auteursrechtenwet die in juni 2021 in Nederland zijn intrede deed en die alle scheppende makers erkent, is er een andere situatie ontstaan.

Hierop vooruitlopend werd eind 2019, mede dankzij Claire Pijman die zich had vastgebeten in het onderwerp ‘auteursrecht’, stichting FAIR opgericht. De afgelopen jaren is er door het bestuur, (voorzitter) Ruud Dobber, Herman Verschuur en Barbara Suters hard gewerkt aan de noodzakelijke kennis, de reglementen, repartitie, aanmelding en erkenning middels politieke lobby. Sinds 2022 zijn er nog drie bestuursleden bij aangesloten namens ACM, NCE en VCA.

Dat biedt niet alleen de mogelijkheid om financiën te innen middels Stichting Thuiskopie, maar tevens via Rodap, het samenwerkingsorgaan namens streamers als Netflix, Viaplay, HBO, Prime enz.

Inmiddels is helder dat dit niet zonder slag of stoot gaat. Onder toezicht geplaatst zijn, houdt een brede reeks van verplichtingen in. Feitelijk dient het College maandelijks op transparante wijze geïnformeerd te worden over alle activiteiten, vergaderingen, vorderingen, tegenslagen en dergelijke. Kortom, FAIR dient als een professionele organisatie verder ontwikkeld en gerund te worden. Dit alles om namens de bij FAIR aangesloten makers die auteursrecht kunnen claimen de hieraan verbonden financiën te innen en te verdelen conform een zogeheten repartitie systeem.

Heb jij een (toekomstige) credit voor een (korte) film, documentaire, televisiedrama, serie, etc? Lees alles over auteursrechten in het door FAIR gepubliceerde Filmauteursrecht in Vogelvlucht voor Makers.

Aansluiten bij FAIR is kosteloos en van belang om in de toekomst je auteursrechtengeld te kunnen ontvangen. Hoe meer cameramensen zijn aangesloten, hoe beter de onderhandelingspositie voor cameramensen en FAIR. Aanmelden kan hier.

Bron: FAIR/BM

Bericht delen