Gijs Davelaar
Vice President Sales Europe, Africa & Latam bij Gracenote
2020 - week 44

Metadata en auteursrecht

Na jarenlange strijd tussen omroepen en onder ander de Telegraaf over de programmagegevens, kwam de Hoge Raad in 2014 tot het oordeel dat die niet vatbaar zijn voor auteursrechtelijke bescherming, ook niet via de zogenoemde geschriftenbescherming.

Een programmaoverzicht geeft alleen de feitelijke gegevens van de programmering weer en is geen creatief werk. Daarnaast is een programmaoverzicht niet als ‘ander geschrift’ aan te merken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 onder 1 Auteurswet.
De aanlevering van metadata dient vandaag de dag een promotioneel doel: het kunnen vinden van je tv-programma. Hoe meer data en fotomateriaal wordt aangeleverd, hoe groter de kans dat je programma door een consument wordt gevonden door de aanvullende relaties die tussen de data kan worden gelegd.

Voor start- en stoptijden en publicatielijsten van on demand catalogi speelt mee dat alle spelers wereldwijd op zoek zijn naar een manier om de tv-advertentiemarkt open te breken. Door de combinatie met de frame accurate starttijd van een tv-programma, kan op termijn een model ontstaan waarbij een advertentie op profielbasis kan worden afgespeeld.
De combinatie van metadata en start- en stoptijden kan mogelijk een bijdrage leveren aan het verder exploiteren van het intellectueel eigendom van tv-programma’s. Daarin hebben programmamakers in Europa een hele belangrijke rol. Als je namelijk kijkt naar het volume (in titels) van geproduceerde content, dan is Europa door haar pluriformiteit een grotere markt dan de VS en Japan samen.

Kijk je naar het volume in revenues dan is de Amerikaanse markt op dit moment nog dominant, maar ik sluit niet uit dat Europese geproduceerde content op termijn een groter marktaandeel kan pakken door de globalisering. Partijen als Netflix en Amazon zijn, mede als gevolg van de 30%-regeling, al veel producties aan het bestellen in Europa. Een aantal Europese marktspelers is gelukkig inmiddels ook al wat groter gaan denken dan hun eigen territoria, met Britbox als beste voorbeeld.

Zoals eerder gezegd, het is fascinerend om te zien hoe grote marktpartijen het speelveld in een adembenemende snelheid aan het verdelen zijn. Alle beslissingen zijn datagedreven; Google, Apple, Netflix en Amazon hebben al zoveel gebruikersdata dat ze op basis van die data betere beslissingen kunnen nemen.
Diezelfde data kan bijdragen aan het creatieve proces. Een formatontwikkelaar kan op basis van data bijvoorbeeld zien wat wereldwijd de trends zijn in nieuwe programma’s en welke het meest succesvol in een bepaalde doelgroep. Het kan een omroep of content aggregator helpen bij het bepalen van de counterprogrammering of bij aankoopbeslissingen voor een on demand catalogus.

Door Covid-19 zijn alle beurzen afgelast. Wie naar Cannes moest afreizen voor het aan- en/of verkopen van tv-content moet dat nu online doen. Ook daarin zal metadata een rol gaan spelen, want diverse spelers hebben al een digitale marktplaats ingericht. Dat maakt het speelveld voor een Nederlandse producent ineens een stuk groter en biedt mijns inziens interessante kansen voor programmamakers.
Wie meer wil weten kan me hier een bericht sturen.

Gijs Davelaar
Vice President Sales Europe, Africa & Latam bij Gracenote

De week van Gijs Davelaar

Vice President Sales Europe, Africa & Latam bij Gracenote
2020 - week 44