Lucas Goes
2019 - week 40

Het einde van de wereld…

De vrijdag, ik heb het gehaald, vijf columns in één week. Viel best tegen. Vandaag voelt als het einde van de wereld. Vandaar ook de foto bij dit artikel: juli 2019, Fisterra, Galicië, het noordwesten van Spanje.

Een uitstekende rots in de Atlantische Oceaan waarvan lange tijd werd gedacht dat daar de wereld eindigde. Totdat de Noormannen en later Columbus, ons lieten zien dat er meer was dan alleen maar eigen huis en haard.
Overlevingsdrift, goudkoorts, nieuwsgierigheid, er speelden allerlei motieven om risico’s te nemen en die grote plas over te steken. En hoeveel groter bleek die wereld wel niet?
De ontwikkeling van de media geeft over de jaren heen ook zo’n beeld. Vanaf de opkomst van de telegrafie (rond 1800) tot en met de recente presentatie van de iPhone 11 (2019) en de laatste TikTok-hype, de wereld bleek steeds nòg groter. En op het telegram en de fax na, eigenlijk bestaan alle communicatieplatforms nog. Er lijkt nergens echt iets verdwenen, ook de bioscoop zit in zijn zoveelste jeugd. En ons mediagedrag verandert continu mee. En beïnvloedt weer het aanbod.

En daar komt dan de open deur: het gaat om de inhoud, ‘content first’. Maar om het daarbij te laten, ook dat is de oude wereld. Inhoud, verspreiding, communicatie en platformen, het loopt allemaal organisch door elkaar heen en iedereen probeert overal aan te haken, de trends te doorgronden, mee te doen of juist te negeren, geld mee te verdienen of invloed uit te oefenen. Vorm en inhoud wisselen continu van rol. Maar what’s new? Heerlijk, deze continue dynamiek en vernieuwing, waarin niets zeker is en waarbij je als maker en bestuurder continu je creativiteit moet aanspreken voor de next best thing.

En dan ben ik terug bij de opening van deze column afgelopen maandagochtend:
Iedereen heeft ondertussen natuurlijk ook wel door dat dit verenigingsmodel, op basis waarvan de NPO en de (taak)omroepen zijn georganiseerd, niet langer houdbaar is en je betrokkenheid inmiddels ook anders kunt en moet gaan meten. Waarom bijvoorbeeld niet eens serieus kijken naar blockchaintechnologie? Hiermee kun je leden van een publieke waardengemeenschap aan elkaar verbinden, engagement (betrokkenheid van het publiek met je content, bijvoorbeeld via likes en shares) transparant vastleggen en maatschappelijk draagvlak verantwoorden.
In tijden van bezuinigingen kun je als omroep het geld, dat opgaat aan ledenwerving, beter in goede programmering stoppen. In plaats van dit idee weg te zetten als ‘dagdromen’ of ‘kan niet’, minister en Kamer: onderzoek het! Beste omroepen: beweeg mee met je publiek!

Lucas Goes
Algemeen directeur PowNed