Arie Landsmeer
Directeur NCP
2017 - week 27

De Tour en de regels

De diskwalificatie van Sagan heeft veel stof doen opwaaien. Tegenstanders van de beslissing stelden dat Sagan ‘gewoon’ de deur dichtgooide. Zij die aan de kant van de beslissing van de jury stonden, vonden het terecht dat de vermeende ‘elleboogstoot’ bestraft werd met uitsluiting.

Ook binnen de producentensector hebben we met een veelheid van regels te maken. En ook in onze sector hebben we over interpretatie en uitleg heel veel discussies. Ik ben mij ervan bewust dat niet iedereen zoveel met wielrennen heeft als ik, maar bovenstaande illustreert welke discussies kunnen ontstaan als regels niet duidelijk zijn.

De publieke omroepen zijn een belangrijke afnemer van de programma’s, films, documentaires, et cetera die bedacht, gemaakt en gecreëerd worden door de buitenproducenten (producenten die niet werkzaam zijn binnen de publieke omroep). Dat de publieke omroepen in toenemende mate ook zelf produceren, maakt het voor het noodzakelijke onderhandelingstraject enorm complex.

Immers, doordat omroepen zelf ook produceren, onderhandelen buitenproducenten met partijen die zich op hetzelfde vlak begeven (met alle bijkomende complicerende factoren). Ik durf te stellen dat de buitenproducenten een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol spelen en hebben gespeeld bij de toppositie die Nederland wereldwijd inneemt in deze branche. Daarom ben ik enthousiast over het convenant dat tussen de publieke omroepen en OTP is getekend.

Het convenant bevat afspraken over het maken van televisieproducties voor publieke omroepen door leden van de OTP. Bijvoorbeeld als het gaat om de verdeling van rechten en de verdeling van inkomsten uit exploitatie voor verschillende producties. Het convenant is nu zes dagen van kracht en de hoop is dat het voor alle betrokken partijen bekend en duidelijk is en een stimulans zal zijn voor de publiek-private samenwerking. Overbodig te stellen dat ik hoop dat partijen die met het convenant gaan werken in de toekomst geen ‘jury’ nodig hebben.

Arie Landsmeer
Directeur OTP

De week van Arie Landsmeer

Directeur NCP
2017 - week 27