Wimar Jaeger: “Het is langzamer gegaan dan ik had gewild”
woensdag 1 april 2020

Wimar Jaeger: “Het is langzamer gegaan dan ik had gewild”

Het zal even wennen zijn, Wimar Jaeger niet langer te vuur en te zwaard het lokale en nationale mediabelang te horen verdedigen. De altijd uitgesproken Hilversumse wethouder heeft begin maart na zes jaar officieel zijn functie neergelegd. “Ik ben hier niet omdat de stoel zo lekker zit of omdat ik zo nodig mijn naam eraan wil verbinden, ik wil resultaat. En als dat in gevaar komt vanwege de vingerafdrukken die ik erop zet, dan moet je wegwezen.”

Tekst: Jeroen te Nuijl // Fotografie: Oane Born

De februari-editie van BM met zijn gloedvolle pleidooi voor een coördinerende rol van de gemeente Hilversum op mediaterrein was nog niet verschenen, of bekend werd dat Wimar Jaeger stopt als wethouder. De D66-bestuurder was tot zijn besluit gekomen ‘omdat er een aantal cruciale onderwerpen opgeleverd zijn en we nu een nieuwe fase ingaan, zoals de agenda economie en media en de benoeming van Hilversum tot sleutelgebied. Het is dan tijd voor een nieuwe horizon’. Ook de wissel die het wethouderschap op zijn privéleven had getrokken, noemde hij als reden voor zijn aftreden.
Maar als we na ons eerste onderhoud over onder andere het succes van de zogeheten ‘industrietafel’ en de veelbelovende promotie van MediaCentrum Hilversum tot ‘sleutelgebied’ – ook online nog eens uitgebreid terug te lezen op broadcastmagazine.nl – aanschuiven voor een vervolggesprek, dan valt moeilijk te geloven dat Jaeger geheel vrijwillig terugtreedt. Met een glimlach: “In de politiek moet je altijd rekening houden met je uiterste houdbaarheidsdatum. Die heb ik nu nóg niet bereikt, maar je moet dat moment altijd voor zijn.”

Wimar en Joost klein

Wethouder Wimar Jaeger (links) en strategisch adviseur Joost de Koning hopen dat het tempo erin blijft om Hilversum zich te laten manifesteren als dé Mediastad.

Niet onomstreden
Ondervond je te vaak weerstand, werd het duwen en trekken je te veel?
“Nou ja, het ging niet altijd van een leien dakje, om het maar zo te zeggen. Er zijn twee aspecten: die benoeming tot sleutelgebied is een mooi markeringsmoment. De infrastructuur stáát, nu kunnen een heleboel zaken worden uitgerold. Ten tweede moet ik natuurlijk ook onderkennen dat ik niet altijd onomstreden ben geweest… Je hebt op een gegeven moment ook een naam. Die brengt met zich mee dat sommige mensen het wel erg hard vinden gaan, het allemaal als iets té daadkrachtig beoordelen. Je moet oppassen dat je stijl geen negatieve uitwerking heeft op bepaalde projecten. Als Pinnacle daadwerkelijk de visie op en ontwikkeling van het Media Park gaat uitvoeren en er ontstaat een beeld van: ‘Jaeger zal het wel weer geregeld hebben’, dan werkt dat averechts.”

“Je moet oppassen dat je stijl geen negatieve uitwerking heeft op bepaalde projecten”

Wat ga je nu doen?
“Tja, dat weet ik op dit moment niet. (Lachend) Ik mag daar geloof ik ook niets over zeggen. Jij hebt me vorig jaar in BM Talk (zie broadcastmagazine.nl/bmtv/, 8 mei 2019, JtN) gevraagd: hoe lang zit je er nog? Toen heb ik geantwoord dat twee periodes meer dan genoeg zijn. Op je vraag wat ik daarna zou willen, zei ik: ‘Dan wil ik wel graag de media in, op wat voor manier dan ook’. Nou, daar heb ik zelfs een integriteitsmelding bij de burgemeester voor gehad… Dus laat ik bij deze nog maar eens een oproep doen, haha!”

Depolitiseren
Jaegers collega Joost de Koning, strategisch adviseur bij de gemeente en tevens de vooruitgeschoven ambtelijke post voor de relaties binnen de Metropool Amsterdam, vult desgevraagd aan: “Ik blijf gewoon zitten, hoor. En de bouwstenen van Wimar gaan we niet ineens opzij schuiven. Verwacht geen aardverschuiving of een totaal andere gemeentelijke mediakoers, want die is, politiek neutraal, uitgestippeld. De vraag is wel in welk tempo het allemaal zal gaan. Dat wordt niet alleen hier in het Raadhuis bepaald, maar vooral daarbuiten. Wij creëren geen banen, dat doen bedrijven.”

Wimar Beeld en Geluid

Jaeger: “Precies. Ik heb in de afgelopen zes jaar heel bewust een aantal zaken búiten de gemeente gelegd, als het ware te depolitiseren. Dat is me ook niet louter op rozenbossen komen te staan… Niet voor niets is die ‘Mediatempel’-structuur (zie ook BM 387 of broadcastmagazine.nl, JtN) helemaal gericht op wat buiten deze muren plaatsvindt. De gemeente faciliteert, stimuleert samenwerking en/of financiert en dat is het dan ook. Datzelfde geldt voor zaken als cultuursubsidies, marketing of evenementen. Die moet je buiten de deur organiseren, want als het minder politiek georiënteerd is, loopt het gewoon flexibeler en sneller en kan de gemeente zich gewoon aan haar rol als aanjager blijven houden.”
“Neem duurzaamheid, hét topic de komende tijd. Het is on-mo-ge-lijk om die energietransitie als overheid alleen vorm te geven. We zijn hartstikke goed in gaten in de weg repareren, riolering onderhouden of mensen ondersteunen in sociaal opzicht. Maar we zijn on-ge-lo-fe-lijk slecht in economische dynamiek toevoegen, cultureel leven inrichten of de wereld duurzamer maken. Dat kunnen bedrijven en instellingen veel beter Dan moeten we gewoon onderdeel willen zijn van velen die daaraan een bijdrage leveren.”

Warm water
De D66-bestuurder noemt het Media Park als sprekend voorbeeld. “Eind 2021 loopt het energiecontract af. Er staat daar een enorme hoeveelheid servers waar heel veel warmte vanaf komt. Er wordt nu gekeken naar een innovatieve methode om die om te zetten naar energie voor het verwarmen van water voor omliggende woningen. Dan gaat het natuurlijk ook om financiering en terugverdientijd die reëel moet blijven, zeg tien tot vijftien jaar. Dat is wellicht niet commercieel te financieren en toch wil je wel dat het tot stand komt. Daarom is voor dit soort innovaties nu een aantal ontwikkelings- en ondernemersfondsen ontwikkeld, zoals Invest MRA en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht. De ROM heeft zeven founding partners, waaronder ook de gemeente Hilversum, en beschikt in eerste instantie over 50 miljoen euro. In Invest MRA zit ongeveer het dubbele bedrag, om innovatieve kansen op het gebeid van duurzaamheid, digitalisering en gezondheid te financieren als de reguliere bancaire sector dat niet kan doen.”

“Er wordt gekeken naar een methode om serverwarmte op het Media Park om te zetten naar warm watertoevoer voor omliggende woningen”

“Dat warm waterproject is nou een typisch voorbeeld van iets wat traditioneel lastig te financieren is, maar vanuit maatschappelijk belang heel goed kan worden gepitcht bij die fondsen. En zo’n concept kan natuurlijk veel breder worden weggezet. Datzelfde geldt voor de 5G-problematiek straks. Als dat wordt uitgerold, dan zijn er een paar plekken waar het goed mis gaat vanwege verstoring van onderlinge communicatiemogelijkheden en één daarvan is het Media Park. Onder andere NEP werkt nu hard aan een oplossing en daar komt ongetwijfeld iets uit wat ‘vermarktbaar’ is op andere locaties, misschien wel internationaal.”

Pinnacle
Afgezien van duurzaamheid is het Media Park ook qua inrichting, bereik- en leefbaarheid van cruciaal belang voor de gemeente, benadrukt Jaeger. De gewenste ontwikkelrichting is verkend, nu komt het aan op de uitvoering. “Wat dat betreft ligt de bal bij eigenaar Pinnacle. Wij kunnen van alles vinden, maar Pinnacle zal dat ook moeten willen en daaraan bijdragen. Het contact is goed, maar het is allemaal langzamer gegaan dan ik had gewild.”
Het aantal stoplichten verminderen, langere opstelstroken maken, ‘mobiliteitsmanagement’ invoeren, in- en uitrij routes veranderen, het Media Park tot een veel belangrijkere ‘OV-hub’ maken, wat Wimar Jaeger betreft “zou daar in de tweede helft van dit jaar een start mee gemaakt kunnen worden.” En dan hebben we het nog niet eens over die zo vurig gewenste Albert Heijn To Go, bloemenwinkel, leuke kroeg én studentenwoningen.
“Het Media Park moet echt het kloppend hart zijn van wat het vak inhoudt, van de makers; die ontmoeten en inspireren elkaar daar. Niet alleen omdat je er een vergadering hebt, maar ook omdat je met elkaar meningen uitwisselt, een debat voert, ideeën ontwikkelt, bedrijfjes start, eet, drinkt, feestviert, noem maar op. Dan heb je aan de ene kant de huidige generatie makers nodig en aan de andere kant studenten, de makers van de toekomst. Dus moet ook die hogeschool of universitaire opleiding er gewoon komen, evenals studentenwoningen. In een aantal gebouwen, zoals het Mediacentrum, zou je op de bovenste verdiepingen een Uilenstede-achtig concept kunnen ontwikkelen (Uilenstede is een in de jaren zeventig opgerichte studentenwijk in Amstelveen, JtN). Daar is nu al vraag naar.”

Bericht delen