dinsdag 16 januari 2018

Ziggo moet adviezen programmaraden volgen

De Raad van State heeft woensdag de programmaraden gelijk gegeven in hun strijd voor de uitvoering van hun adviezen. Programmaraden houden bij hun advisering rekening met verschillende groepen consumenten en streven naar een divers tv-pakket. De rechtbank Groningen stelde eerder dat Ziggo de adviezen uit 2009 van de programmaraden voor het analoge pakket niet hoefde op te volgen, omdat daarin geen grote Nederlandse commerciële zenders voorkomen.

De programmaraden Noord-Holland en Breda waren in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak omdat zij meenden dat de kabelexploitant die zenders toch wel in het tv-aanbod op zou nemen. Juist andere zenders hebben het advies van een programmaraad nodig, omdat zij anders het risico lopen buiten het pakket te vallen. Met de uitspraak van de Raad van State kan Ziggo de adviezen van de programmaraden niet langer negeren, goed nieuws voor de consument.

De Raad van State meent dat de adviezen van de programmaraden ervoor zorgen dat het gehele pakket divers en pluriform is. Programmaraden mogen daarbij ook rekening houden met het uitgangspunt dat kabelmaatschappijen het basispakket van 15 zenders aanvullen met grote zenders als van RTL en SBS.

De uitspraak van de Raad van State heeft gevolgen voor de lopende handhavingsprocedures bij het Commissariaat voor de Media. Ziggo heeft in 2011 het analoge pakket teruggebracht naar 25 zenders en daaraan een eigen invulling gegeven, waarbij adviezen van bijna alle programmaraden werden genegeerd. In Limburg verdwenen hierdoor bijvoorbeeld verschillende Duitse zenders en zijn in veel gebieden BBC 2 en Franse zenders niet langer te zien. Het Commissariaat wees de eerste handhavings-verzoeken van programmaraden daarover af, maar moet dat op basis van deze uitspraak herzien. Er is geen beroep mogelijk tegen de uitspraak van de Raad van State.

Marieke Pette, directeur kabelraden.nl: “De Raad van State bevestigt dat kabelexploitanten de adviezen van programmaraden niet zomaar kunnen negeren. Programmaraden zetten hiermee weer een stap om te bereiken waarvoor ze staan: een divers pakket met ‘voor elk wat wils’. Daarin is natuurlijk plaats voor populaire programma’s, maar ook voor buitenlands aanbod en zenders voor kleinere doelgroepen”. Programmaraden hopen dat Ziggo de adviezen van de programmaraden nu snel gaat uitvoeren.

Bron: Kabelraden.nl

Bericht delen