VPRO over brief Slob: Jongeren kind van de rekening
dinsdag 18 juni 2019

VPRO over brief Slob: Jongeren kind van de rekening

“De VPRO pleit ervoor om het bereiken van nieuwe generaties expliciet op te nemen in de mediaopdracht van de publieke omroep”, dat zegt VPRO-directeur Lennart van der Meulen. Want door het verdwijnen van het huidige NPO 3 dreigen met name de jongeren de dupe te worden van de visiebrief van minister Slob. En juist voor die jongere generaties moet de publieke omroep relevant blijven. Lineair en online.

“De VPRO heeft een dubbel gevoel bij de brief van Slob”, zegt Van der Meulen. “Enerzijds staat er een aantal veelbelovende uitgangspunten in om de publieke omroep nog sterker onderscheidend en onafhankelijk te maken. Anderzijds deelt de VPRO met de NPO de zorgen over de financiering van de publieke omroep die opnieuw onder druk staat.”

De VPRO ondersteunt extra aandacht voor regionale journalistiek en versterking van de samenwerking tussen de landelijke en regionale omroep. Maar het ombouwen van NPO 3 van jongerenzender naar een regionet leidt tot verdere vergrijzing van de omroep. “Een sterk lineair platform voor kinderprogrammering en jongeren verdwijnt, maar volstrekt onzeker is of er voldoende budget en aandacht blijft bestaan voor programmering voor kinderen en jongeren”, aldus Van der Meulen. “De VPRO pleit er daarom voor het bereik van nieuwe generaties expliciet op te nemen in de mediaopdracht van de publieke omroep.”

De VPRO is opgelucht over de voorstellen om omroepen meer ruimte te geven als makers en afzenders van eigen herkenbare programmering en ze meer ruimte online te gunnen. Van der Meulen: “Eindelijk mag dat weer. De VPRO mag zich weer meer laten zien en online actiever zijn achterban opzoeken. Sterker nog: omroepen moéten een sterk eigen profiel hebben en verliezen hun erkenning als dat profiel verwatert. NPO moet de ruimte voor die eigen signatuur geven. De steeds dominantere rol van de NPO wordt een halt toegeroepen. Dat is een belangrijk signaal.”

Bron: VPRO/BM

Bericht delen