Update COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector
zaterdag 6 februari 2021

Update COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector

Vrijdag 5 februari is een nieuwe versie van het COVID-19 protocol voor de AV-sector gepubliceerd. Deze versie (3.4) sluit aan bij de actuele overheidsmaatregelen, waaronder de verlenging van de lockdown tot (ten minste) 2 maart 2021.

Daarnaast is in de preambule het advies opgenomen om – in aanvulling op de voorzorgsmaatregelen zoals vastgelegd in het protocol – waar nodig preventief te testen, om risico’s op verspreiding van het virus verder te reduceren. Met preventieve tests wordt bedoeld: tests op aanwezigheid van het coronavirus zonder dat de betreffende persoon symptomen van COVID-19 vertoont.

Voor personen die betrokken zijn bij HIGH RISK-situaties – waarbij sprake is van intieme scènes met intensief fysiek contact, zoals zoen- of vechtscènes – is preventief testen verplicht (maatregel 48 van het protocol). Vanwege de hogere mate van betrouwbaarheid dient hierbij preventief getest te worden door middel van een PCR-test. Voor overige situaties (LOW en MEDIUM RISK) kan gebruik gemaakt worden van een in Nederland gevalideerde sneltest.

Tests
Voor het afnemen van preventieve tests op de eigen werklocatie gelden verschillende voorschriften die nagevolgd moeten worden. Zo dient het testen plaats te vinden in een afgescheiden ruimte onder verantwoordelijkheid van een arts met een BIG-registratie. De arts deelt de uitslag mee aan de betrokkene. In het geval van een positieve testuitslag maakt de arts aan de betrokkene kenbaar dat deze de set moet verlaten.

De actuele richtlijnen met betrekking tot testen op de eigen werklocatie zijn opgenomen in de Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19 van het RIVM.

Ongewijzigd is dat werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties tijdens de huidige lockdown onder voorwaarden voortgezet kunnen worden. Deze voorwaarden en aanvullende adviezen zijn opgenomen in de preambule van versie 3.4 van het protocol, en voor de goede orde ook hieronder.

Voorwaarden en aanvullende adviezen
– Werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden wanneer deze noodzakelijk zijn voor de continuering van de bedrijfsactiviteiten. Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector.

– Het is niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties, in ieder geval in de periode van 15 december 2020 t/m (ten minste) 2 maart 2021. Zodra dit wel weer is toegestaan dient een eventueel maximum aantal personen strikt te worden nageleefd.

– Ook voor medewerkers die betrokken zijn bij AV-producties is het uitgangspunt: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. (Uitvoerend) producenten moeten EXTRA kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet strikt noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor kantoorwerkzaamheden van bijvoorbeeld productiemaatschappijen.

– Voor groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven, instellingen en andere organisaties, geldt een uitzondering op de regels voor groepen. Wees EXTRA kritisch voor wie aanwezigheid wel of niet noodzakelijk is.

– Houd het aantal aanwezigen zo laag mogelijk en borg de 1,5 meter onderlinge afstand.

– Het dringende advies is om geen reizen te boeken of te maken naar het buitenland tot (ten minste) eind maart 2021, tenzij strikt noodzakelijk. Controleer voor elke reis het actuele reisadvies per land op Nederlandwereldwijd.nl. Bij terugkomst uit een gebied met oranje reisadvies, ga 10 dagen in thuisquarantaine.

– Bij opnamen op locatie dient men altijd de gemeente en/of Veiligheidsregio en (indien van toepassing) omwonenden vooraf te informeren om onduidelijkheid te voorkomen.

De nieuwe versie van het protocol is ook te downloaden (in het Nederlands en Engels) via de Producentenalliantie.

Bron: NAPA/NCP/BM

Bericht delen