dinsdag 16 januari 2018

RvJ wijst klacht Albayrak af

De Raad voor de Journalistiek heeft de klacht van COA-directeur Nurten Albayrak tegen de NOS op vrijwel alle punten afgewezen. Volgens de raad had de NOS een deugdelijke grondslag voor de berichtgeving.

Ook vindt de raad dat het gebruik van anonieme bronnen in deze zaak verantwoord is gedaan. Verder is er voldoende onderzoek gedaan om de beweringen over de situatie bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers te onderbouwen. De raad stelt vast dat de NOS voldoende onderscheid heeft gemaakt tussen feiten, beweringen en meningen.

Op één punt is de klacht wel gegrond verklaard: Albayrak wilde alleen schriftelijk reageren en de raad vindt dat de omroep in het NOS Journaal meer aandacht aan de inhoud van haar reactie had moeten besteden.

Op 18 september vorig jaar meldde de NOS dat de werksfeer op het hoofdkantoor van het COA in Rijswijk ernstig verziekt was. Volgens anonieme bronnen heerste er een angstcultuur. Albayrak hanteerde een verdeel-en-heers-tactiek , maakte ondergeschikten het werken onmogelijk en gedroeg zich als een zonnekoningin. Ook zou er onnodig veel publiek geld worden uitgegeven.

Werknemers van het COA-hoofdkantoor hadden hun klacht over Albayrak eerder neergelegd bij de Raad van Toezicht van het COA. Toen daar niets mee gedaan werd, besloten ze de pers in te schakelen. De NOS heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de beschuldigingen en veel bronnen gesproken. Alle bronnen hadden hetzelfde verhaal en bevestigden de situatie bij het COA.

Hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws zegt in een reactie: “De uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is conform mijn verwachting. Ik ben erg tevreden dat de raad vaststelt dat wij correct en zorgvuldig te werk zijn gegaan, ook in het gebruik van anonieme bronnen. Het verwijt van mevrouw Albayrak dat wij ons voor het karretje hebben laten spannen van een klein groepje ontevredenen mist elke grond.”

Bron: NOS

Bericht delen