woensdag 17 januari 2018

RTL ging niet te ver met opname MH17-lezing

RTL Nieuws heeft op journalistiek zorgvuldige wijze gehandeld door gebruik te maken van verborgen geluidsapparatuur bij een lezing over identificatie van de slachtoffers van de ramp met de MH17. Dat oordeelt de Raad voor de Journalistiek.

Vorig jaar maakte RTL Nieuws bekend dat een lid van het MH17-identificatieteam, forensisch anatoom George Maat, gevoelige informatie over de ramp naar buiten had bracht. Maat liet tijdens een college foto’s zien van stoffelijke resten van slachtoffers van MH17. Deze lezing was voor iedereen toegankelijk en nabestaanden wisten van niets.

Nadat RTL Nieuws over de zaak berichtte, zette minister van Justitie Ard van der Steur Maat aan de kant als lid van het MH17-onderzoeksteam. Later bleek dat er geen goede afspraken waren. De minister bood de professor vervolgens zijn excuses aan.

Maat wilde van de Raad weten of RTL Nieuws in het geheim opnamen had mogen maken van het college, en wat de Raad van de berichtgeving daarover vond.

RTL Nieuws heeft ‘op journalistiek zorgvuldige wijze informatie vergaard en uitgezonden’, oordeelt de Raad nu. Dat de journalisten ‘undercover’ toegang hadden verschaft tot de lezing en daar met verborgen opnameapparatuur geluidsopnamen maakten was ‘in dit geval niet ontoelaatbaar’.

De Raad schrijft: ‘Het is aannemelijk dat RTL Nieuws die misstand niet aan de orde heeft kunnen stellen zonder de door haar toegepaste werkwijze. RTL Nieuws is vervolgens zeer zorgvuldig te werk gegaan door nader onderzoek te verrichten en alle betrokken partijen – onder wie ook klager – vooraf te informeren en zo nodig om wederhoor te vragen. In de publicaties is op passende wijze over de kwestie bericht, waarbij voldoende aandacht is besteed aan de namens klager uitgebrachte verklaring.’

Bron: RTL Nieuws/Broadcast Magazine

Bericht delen