dinsdag 16 januari 2018

Omrop Fryslân blijft zelfstandig

Omrop Fryslân kan als zelfstandige organisatie blijven bestaan, ook al moeten de overige regionale omroepen verder onder een landelijke paraplu. Ondanks bezuinigingen en de wens vanuit het kabinet tot meer integratie, is het voor de Friese taal en de omroep zelf van belang dat Omrop Fryslân vanuit de provincie en omroep zelf bestuurd wordt.

Ministers Donner (Binnenlandse Zaken) en Van Bijsterveldt (OCW) hebben ingestemd met deze conclusie van een speciale commissie. De taken en positie van Omrop Fryslân moeten in de Mediawet worden opgenomen. Ook zou er niet worden gekort op het budget dat voor de omroep beschikbaar is. Gedeputeerde Jannewietse de Vries is blij met de erkenning van de “aparte positie van het Fries en de omroep”.

Bron: Villamedia/Lc.nl

 

Bericht delen