dinsdag 16 januari 2018

Omroepen sluiten media-akkoord

De diverse publieke omroepen zijn het eens over een gezamenlijk beleid, vastgelegd in het Publiek Media Akkoord. AVROTROS, BNN-VARA, KRO-NCRV, EO, MAX en VPRO hebben ter gelegenheid van hun erkenningsaanvraag voor de jaren 2016-2020 met de NOS en de NTR dit akkoord gesloten.

Hierin hebben zij gezamenlijke doelen en afspraken vastgelegd voor de komende concessieperiode en de inrichting van het bestel daarna. De omroepen die een aspirant-status verkrijgen zijn uitgenodigd zich bij dit akkoord aan te sluiten.

De omroepen willen in deze tijd van heftige bezuinigingen hun onafhankelijke en zelfstandige karakter behouden. Wel is afgesproken om de samenwerking te verdiepen. Zo willen de omroepen hun programma-aanbod beter op elkaar afstemmen door zich te specialiseren in genres en thema’s waarin ze sterk zijn.

De omroepen investeren in binding en interactie met het publiek en willen instrumenten en evenementen ontwikkelen waarmee mensen eenvoudiger hun oordeel kunnen uitspreken over programma’s. Overwogen wordt om een publieks- of programmaraad in te stellen die geregeld advies moet uitbrengen.

Bron: NOS/Broadcast Magazine

Bericht delen