Minister Slob reageert op evaluatierapport NPO
vrijdag 5 juli 2019

Minister Slob reageert op evaluatierapport NPO

In juni heeft de evaluatiecommissie landelijke publieke omroep een evaluatierapport uitgebracht over de jaren 2013 tot en met 2017. Inmiddels heeft minister Arie Slob op hoofdlijnen een reactie geven op het evaluatierapport.

Slob meldt onder meer: ‘Ik constateer dat de bevindingen en aanbevelingen van de evaluatiecommissie aansluiten op mijn visiebrief. Daarin staat dat een andere manier van programmeren nodig is, waarbij inhoud en flexibiliteit centraal staan: welk aanbod beantwoordt aan de publieke taken en de behoefte van het publiek en hoe komt dat aanbod effectief het beste bij kijkers en luisteraars terecht. De noodzakelijke flexibiliteit kan bereikt worden door niet meer te focussen op het vullen van lineaire netten en zenders, maar door ruimte te geven aan de NPO om een gerichtere programmeer- en distributiestrategie te ontwikkelen die aansluit bij het veranderende mediagebruik, met name online, en waarbij scherpe keuzes gemaakt worden ten aanzien van het bestaande arsenaal aan aanbodkanalen.’

‘Ik ben bekend met de verschillen van inzicht over de rollen en bevoegdheden binnen het programmeerproces. Eerdere wetswijzigingen hebben de ruimte gegeven om het programmeerproces flexibeler in te richten. Daardoor kan er meer samenhangend, cross-mediaal en platform-overstijgend geprogrammeerd worden (integraal programmeren). Daarbij is met name ook de inzet van genrecoördinatoren genoemd. De aanbevelingen van de evaluatiecommissie sluiten aan bij mijn visie op nieuwe, flexibele manieren van programmeren, waarbij inhoud centraal staat en distributie volgend is.’

Slob meldt bovendien het volgende: ‘De bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot de toegang voor buitenproducenten sluiten aan op mijn visie over dit onderwerp zoals ik die in de visiebrief heb opgenomen. Het creatieve potentieel van de Nederlandse productiesector kan een belangrijke bijdrage aan programmatische innovatie en pluriformiteit leveren, nu ook de evaluatiecommissie constateert dat het aanbod van de huidige omroepen bij elkaar niet de gehele pluriformiteit onder de Nederlandse bevolking representeert. Daarom doe ik in de visiebrief voorstellen om dat creatieve potentieel beter te benutten.’

Leden van de Tweede Kamer zullen na de zomervakantie gaan vergaderen over de visiebrief van Slob, waarin hij onder meer voorstelt om van NPO 3 een zender voor de regionale omroepen te maken en Ster-reclame tot 20.00 uur af te schaffen.

Bron: BM

Bericht delen