woensdag 17 januari 2018

L1 naar rechter vanwege boetes CvdM

L1 en Stichting Omroep Limburg (zendmachtiginghouder) stappen naar de rechter vanwege een aantal boetes opgelegd door het Commissariaat voor de Media. De omroep blijft van mening dat het CvdM met name tekortschiet door geen heldere normen te hanteren voor het begrip educatieve programma’s.

Een educatief programma mag volgens de Mediawet worden gesponsord.

Na een bezwaarprocedure van L1 heeft het CvdM de optelsom van boetes aan L1 verlaagd met 36.500 euro tot 239.000 euro.

De omroep krijgt nog steeds drie keer een boete voor sponsoring van gelijksoortige programma’s over gezondheidszorg: Gezond Idee, VieCuri Matinee en Zelf & Co. De onafhankelijke Adviescommissie, die het bezwaar van L1 behandelde, vindt dat het CvdM de boetes voor deze programma’s moet laten vervallen dan wel de motivering moet verbeteren.

Het CvdM heeft voor het laatste gekozen. In de nieuwe motivering schrijft het CvdM onder meer dat de uitwerking van de regels inzake educatie ‘langer dan gebruikelijk op zich heeft laten wachten’. Daarmee verwijst het CvdM naar nieuwe sponsorregels die 1 augustus 2016 ingaan.

L1 vindt het onterecht dat wordt verwezen naar een toekomstige regeling. In de tijd dat de kennelijke overtredingen zijn begaan, stond er niets op papier over de definitie van educatieve programma’s. Uit ‘coulance-overwegingen’ heeft het CvdM de boete per programma wel verlaagd van 36.000 naar 27.000 euro. L1 gaat daarmee niet akkoord.

L1 houdt ook grote moeite met een boete van 36.000 euro voor enkele zinnen die de artistiek directeur van het Bonnefantenmuseum in Maastricht heeft uitgesproken in het programma Kunst op de Bonnefooi. Ook hier vindt L1 de boete onbegrijpelijk: cultuurprogramma’s mogen door musea worden gesponsord maar zodra aan tentoongestelde kunstwerken aandacht wordt besteed worden deze betiteld als ‘producten of diensten’ van het museum.

Wat betreft de resterende boetes, voor een totaalbedrag van 122.000 euro, leggen L1 en Stichting Omroep Limburg zich neer bij het besluit van het CvdM.

Bron: L1/Broadcast Magazine

Bericht delen