dinsdag 16 januari 2018

Kabelaars gaan weer betalen aan scenarioschrijvers

Kabelexploitanten UPC, Ziggo en Delta zijn in oktober 2012 gestopt met het betalen van kabelvergoedingen aan scenarioschrijvers. Lira heeft hierover een procedure gevoerd en de rechtbank Amsterdam heeft de kabelaars in augustus van dit jaar op straffe van een dwangsom bevolen om weer te gaan betalen.

De kabelaars hebben inmiddels hoger beroep ingesteld en willen in verband hiermee geen definitieve vergoedingsafspraken met Lira maken. Omdat de kabelaars wel vinden dat ze de makers moeten betalen voor het gebruik van hun werk, hebben Lira en de kabelmaatschappijen de afgelopen maanden gesproken over een voorschot op de definitieve vergoeding. Hierover is nu overeenstemming bereikt.

Kees Holierhoek, voorzitter van Lira: “Wij zijn blij dat wij weer vergoedingen aan de schrijvers kunnen gaan uitkeren. We hopen dat dit een opmaat vormt voor meer branchebrede afspraken over vergoedingen voor filmmakers, zoals ook wordt beoogd met het wetsvoorstel auteurscontractenrecht. Lira zal zich hiervoor blijven inzetten.”

Bron: Netwerk Scenarioschrijvers

Bericht delen