dinsdag 16 januari 2018

Jan Buné nieuwe commissaris CvdM

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft Jan Buné per 1 september benoemd tot commissaris bij het Commissariaat voor de Media. Buné bezit ruime financiële en bestuurlijke ervaring, opgedaan als openbaar accountant en in verschillende bestuurlijke en toezichthoudende rollen.

Tot 1 juni 2013 was hij senior partner bij Deloitte Accountants.

Met de toetreding van Buné tot het college van commissarissen telt het college weer drie leden. De twee andere leden zijn prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning (voorzitter) en drs. Eric Eljon. Buné vervult de vacature die was ontstaan door het vertrek van Tineke Bahlmann.

De drie commissarissen bestrijken samen drie aandachtsgebieden: handhavingsbeleid (De Cock Buning), financieel toezicht (Buné) en programmatisch toezicht (Eljon). Wat betreft de besluitvorming is sprake van collegiaal bestuur: alle besluiten worden in gezamenlijkheid genomen in de collegevergaderingen.

Bron: Commissariaat voor de Media

Bericht delen